Ostrowice, najbardziej zadłużona gmina w Polsce, do likwidacji. Andrzej Duda podpisał "wyrok"

Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę, na mocy której z mapy Polski 1 stycznia 2019 r. zniknie gmina Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. To najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Ustawa "o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim" zakłada likwidację gminy Ostrowice od początku 2019 r. Jej obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin lub gminy. Na razie nie wiadomo jednak  konkretnie jakiej czy jakich, w grę wchodzą m.in. Drawsko Pomorskie czy Złocieniec. To pierwsza w historii Polski sytuacja, gdy gmina jest likwidowana ze względu na długi.

Zgodnie z informacjami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2017 r. wyniósł 46,9 mln zł, co stanowiło ponad 437 proc. jej dochodów. Poziom zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 r. wynosił 10,2 mln zł. Jak uznano w uzasadnieniu do specustawy, gmina Ostrowice „nie ma racji bytu”.

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie gmina Ostrowice nie ma żadnych perspektyw finansowych, aby przez wiele lat realizować inwestycje, co świadczy o braku możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego. Wynika to m.in. z faktu, że gmina Ostrowice nie ma żadnych możliwości finansowych spłaty zadłużenia

- czytamy w uzasadnieniu do specustawy.

To samo mówił rok temu w przesłanym nam komunikacie urzędu wojewoda Krzysztof Kozłowski, gdy ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak podjął pierwsze działania w celu likwidacji gminy Ostrowice. „Sytuacja finansowa Ostrowic nie rokuje żadnej nadziei, gmina nie ma szans na samodzielne istnienie” - informował Kozłowski.

 W maju 2018 r. do sądu trafił akt oskarżenia wobec byłej skarbniczce gminy Krystynie K. i zawieszonemu wójtowi Wacławowi M., którzy mieli doprowadzić gminę do bankructwa. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Co z wierzytelnościami?

Ustawa zakłada, że po likwidacji gminy Ostrowice, czyli od 1 stycznia 2019 r., wojewoda będzie miał 14 dni na wezwanie wierzycieli gminy, w formie obwieszczenia na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, do zgłaszania wierzytelności. Ci będą mieli na to 3 miesiące. Wierzytelności niezgłoszone w tym terminie wygasają.

Wojewoda zachodniopomorski po upływie 12-15 miesięcy licząc od 1 stycznia 2019 r., czyli od zniesienia gminy Ostrowice, poinformuje wierzycieli (w przypadku uznania ich wierzytelności zgłoszonych w terminie), o kwocie, jaką będą mogli odzyskać.

W tegorocznych wyborach samorządowych wyborcy z gminy Ostrowice nie będą już wybierać wójta i rady Ostrowic, lecz gmin, do której zostaną przyłączeni administracyjnie.

***

Magdalena Kruszewska: Zarządzanie strachem podcina ludziom skrzydła i odbiera im kreatywność [NEXT TIME]

Więcej o: