Orange Polska zapłaci dużą karę. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił odwołanie spółki

Stare grzechy Telekomunikacji Polskiej odbiją się na wynikach Orange Polska. Spółka ma do zapłacenia karę w wysokości równowartości 650 mln złotych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek Orange Polska o uchylenie wyroku Sądu UE w sprawie nadużywania pozycji rynkowej przez Telekomunikację Polską. Chodzi o sprawę z 2011 roku, gdy Komisja Europejska nałożyła na Telekomunikację Polską karę w wysokości 127,6 miliona euro za to, że mając pozycję dominującą na rynku nie udostępniała operatorom alternatywnym swojej sieci, by mogli oni z TP SA konkurować.

Sąd Unii Europejskiej wyrok w sprawie Orange Polska vs Komisja Europejska wydał w 2015 roku. Podtrzymano wówczas konieczność zapłacenia kary za przewinienia rynkowe Telekomunikacji Polskiej. Orange odwołało się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ostatecznie uznał, że karę zapłacić należy.

Orange zapłaci karę

Łączna wysokość kary to 127,6 mln euro plus 23,7 mln euro odsetek (na 30 czerwca 2018 roku). Razem daje to równowartość około 650 milionów złotych. Kwota ta odbije się na wynikach Orange Polska, ale spółka chce jak najszybciej zapłacić karę.

- Zamkniemy tą kwestię w sierpniu - mówił dziennikarzom Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. finansowych Orange Polska.

Przedstawiciele operatora zdradzili, że czekają obecnie na wezwanie Komisji Europejskiej i gdy je Orange otrzyma, to należność ureguluje „bez zbędnej zwłoki”. Spółka ma też mieć już zawiązaną rezerwę na pokrycie kary. Zwiększy to jednak wskaźnik długu do zysku EBITDA z 2,2 do 2,4.

Wyniki finansowe Orange - gorzej niż przed rokiem, lepiej niż oczekiwano

Spółka podała w środę swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 roku. Większość analityków pozytywnie oceniła fakt, że wynik EBITDA był o 4 procent wyższy od oczekiwań i wyniósł 709 mln złotych. Jednak spółka zanotowała wynik gorszy niż rok wcześniej, gdy (liczona według tych samych standardów księgowości) EBITDA wyniosła 785 mln złotych. Orange Polska podtrzymała przy tym, że osiągnie w tym roku założony cel, czyli zysk EBITDA na poziomie 2,75 mld złotych.

Równocześnie Orange Polska zanotowała 16 mln złotych straty netto. Wynik ten był również lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 39 milionów złotych straty.

Wyniki zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów i spółka zaliczyła solidny wzrost na giełdzie. Ostatecznie zakończyła notowania 5,3 proc. na plusie.

Notowania spółki Orange Polska 25 lipca 2018Notowania spółki Orange Polska 25 lipca 2018 źródło: stooq.pl

Warto zwrócić uwagę, że w drugim kwartale spadły przychody w stosunku do zeszłego roku i wyniosły 2,766 mld złotych (o 2,6 proc. mniej). Wpływ na to miały znaczące spadki z usług komórkowych (o 17,1 proc. do 729 mln złotych) i stacjonarnych (o 7,8 proc. do 634 mln złotych). Znacząco rosną za to wpływy z usług pakietowych – o 33,6 proc. rok do roku.