Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Ma być 28,5 mld zł deficytu

Jest już wstępny projekt budżetu na 2019 rok. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem, deficyt ma być znacznie niższy niż w tym roku, a gospodarka ma rosnąć nieco wolniej.

Projekt ustawy budżetowej zakłada między innymi wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. (budżet na ten rok zakłada 3,9 proc. wzrostu) i 2,3 proc. średniorocznej inflacji.

Budżet z wyjątkowo niskim deficytem

Zaplanowano też wyraźnie niższy deficyt - w tym roku ma on wynieść 41,5 mld zł, w przyszłym mniej niż 30 mld zł.

"Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej" - czytamy w komunikacie.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:
- dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
- wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.

Eksperci mBanku zauważają, że w ujęciu względnym jest to najniższy planowany deficyt w historii.

"Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB" - czytamy też w komunikacie rządu.

Pieniądze na 500 plus i nie tylko

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono na przykłąd kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus". Uwzględniono też skutki wynikające między innymi z realizacji programu "Dobry Start", "małego ZUS", wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, obniżenia wieku emerytalnego, wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej czy finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa.

"Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy" - podaje dalej rząd w komunikacie.

To między innymi wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych), rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,, opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich i wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:
- dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,
- wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,
- deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.

O przyszłorocznym budżecie mówiła też wczoraj minister finansów Teresa Czerwińska. Pisaliśmy na ten temat tutaj: Znamy pierwsze zręby przyszłorocznego budżetu. Minister finansów obiecuje pieniądze na 'matczyne emerytury'

Więcej o: