KNF cofnęła zezwolenie dla e-kantoru Fritz Exchange. "Spółka stanowiłaby zagrożenie"

Fritz Exchange, internetowy kantor wymiany walut, ma kolejne kłopoty. Po tym jak spółka "zgubiła" pieniądze przekazane jej przez klientów do akcji wkroczyła Komisja Nadzoru Finansowego. Jej opinia jest jednoznaczna.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka jest właścicielem internetowego e-kantoru Fritz Exchange, który ma problemy ze zwróceniem środków niektórym ze swoich klientów.

"Spółka stanowiłaby zagrożenie"

Ocena KNF jest jednoznaczna i mocna. W wydanym przez Komisję oświadczeniu czytamy:

"W wyniku analizy i oceny ustalonego w sprawie stanu faktycznego KNF stwierdziła:
a) spółka nie stosowała ochrony środków pieniężnych przyjmowanych od użytkowników na poczet wykonania transakcji płatniczych [...];
b) spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością objętą zezwoleniem na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP [...];
c) spółka, kontynuując działalność w zakresie usług płatniczych, stanowiłaby zagrożenie dla zaufania do systemu płatniczego".

Spółka nie może przyjmować pieniędzy

- KNF wskazała w decyzji terminy i warunki zaprzestania świadczenia usług płatniczych. Mają one na celu zapewnienie natychmiastowego zaprzestania przyjmowania przez spółkę środków od klientów, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości obsługi transakcji płatniczych związanych z wypłatą środków przechowywanych przez spółkę lub transferem tych środków na rachunki płatnicze prowadzone u innych dostawców - napisano w informacji Komisji. 

Ostateczny termin rozwiązania przez Fritz Exchange stosunków prawnych wynikających z wszystkich zawartych umów płatniczych oraz zaspokojenie w sposób przewidziany prawem wszelkich roszczeń z tego tytułu wyznaczono na 31 grudnia 2018 r.

- Decyzja KNF w przedmiocie cofnięcia zezwolenia odnosi się wyłącznie do świadczenia przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja ta w szczególności nie zakazuje prowadzenia przez Fritz Group innej działalności gospodarczej, w tym internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut, która nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych i nadzorowi Komisji - podsumowano.

Czytaj też: KNF wydał najważniejszy raport od 19 lat. Przełomowe informacje o polskim sektorze bankowym

Konta zablokowane, prokuratura działa

Problemy Fritz Exchange zaczęły się kilka tygodni temu. Jak już pisaliśmy część klientów e-kantoru nie mogła odzyskać wpłaconych pieniędzy.  ledztwo w sprawie Fritz Exchange zostało już wszczęte przez prokuraturę w Krakowie.  Ponadto doszło do blokady rachunków, dlatego serwis od tygodnia nie przyjmuje już wpłat od klientów. 

(ISBnews)

***

Były GROM-owiec: Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony [NEXT TIME]

Więcej o: