Ile zarabia się w radach nadzorczych giełdowych spółek? PwC: Mediana to 81 tys. zł

W 2017 roku, mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych firm w Polsce wyniosła 81 tys. zł, wynika z "Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017" przygotowanej przez firmę doradczą PwC.

W ramach Forum Rad Nadzorczych PwC od 3 lat przygotowuje analizę wynagrodzeń członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. W tym roku analizą zostały objęte 603 osoby, które zasiadają w tej samej radzie nadzorczej przynajmniej od roku. Jak wynika z opracowania, w 2017 r. mediana zarobków członków rad nadzorczych w Polsce wyniosła 81 tys. zł rocznie i wzrosła o 23 proc. w stosunku do roku ubiegłego. 

- Wynagrodzenia członków rad nadzorczych stopniowo rosną. Nadal ich poziom determinuje przede wszystkim wielkość spółki: kapitalizacja, przynależność do indeksu. Członek rady nadzorczej spółki WIG20 może liczyć na dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż spółki mWIG80 - powiedział partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC Krzysztof Szułdrzyński, cytowany w komunikacie.

- Mnie osobiście cieszy coraz większa zależność pomiędzy wynagrodzeniem, a zaangażowaniem członków rad w prace komitetów lub wielu rad nadzorczych, co wspiera profesjonalizację nadzoru. Wydaje się, że członkowie rad nadal odczuwają brak adekwatności wynagrodzeń do poziomu ich zaangażowania i ponoszonej odpowiedzialności. Pytanie, które zadajemy od lat, pozostaje zatem aktualne - jak obecne uposażenia wpływają na jakość pracy i profesjonalizm rad nadzorczych - dodaje ekspert. 

Można będzie zrobić jeszcze więcej

Analiza PwC potwierdziła dodatkowo, że wysokość uposażenia jest silnie skorelowana z zaangażowaniem w prace w komitetach lub więcej niż jednej radzie nadzorczej. Mediana wynagrodzeń członków rad zasiadających w 2 komitetach (14 proc. spośród badanych) jest prawie dwukrotnie większa (88 proc.) w porównaniu z osobami, które nie pracują w żadnym komitecie. Efekt ten nie działa jednak liniowo - zasiadanie w 3 komitetach wiąże się z przyrostem wynagrodzenia o kolejne 37 proc., a w 4 komitetach o kolejne 4 proc., podano również.

"Wzrost mediany wynagrodzeń członków rad nadzorczych jest zdecydowanie pozytywną zmianą. Jest to związane m.in. z większą odpowiedzialnością członków rad. W kontekście coraz wyraźniej widocznego trendu profesjonalizacji rad i oczekiwań wzmacniania ich kompetencji, naturalną konsekwencją powinien być dalszy wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach" - dodała partner w PwC, lider zespołu People & Change Anna Szczeblewska.

Emilian Kamiński: Żeby nie być frustratem, zacząłem sam organizować sobie życie [NEXT TIME]

Więcej o: