Solidarność uderza w duże sieci. Chce pilnego spotkania ws. zmian w Kodeksie pracy

Związek zawodowy NSZZ "Solidarność" chce od minister pracy pilnego spotkania w sprawie sytuacji pracowników m. in. dużych sieci handlowych.

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" chcą zmian w Kodeksie pracy. W liście skierowanym do minister rodziny, pracy i opieki społecznej Elżbiety Rafalskiej Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Handlu w "S" wnioskuje o nowelizację przepisów w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniami psychospołecznymi. 

Solidarność chce chronić pracowników przed przeciążeniem pracą

Zdaniem związkowców nowe przepisy są niezbędne, gdyż rośnie skala absencji pracowników z powodu psychicznego przemęczenia pracą. Rośnie również skala fluktuacji kadry pracowniczej (pracodawcy muszą się mierzyć z problemem polegającym na tym, że pracownicy szybko odchodzą z pracy), a to wszystko właśnie z powodu nadmiernego przeciążenia pracą, wielozadaniowości oraz presji czasu. W Związkowcy mają problem z porozumieniem się w tych kwestiach z Jeronimo Martins Polska (właścicielem Biedronki), Auchan Polska, Castoramą i Amazonem (a dokładniej  Amazon Fulfillment Polska). 

Uporczywe łamanie praw pracowniczych w tak strategicznych dla zatrudnienia oraz gospodarki przedsiębiorstwach wymaga podjęcia pilnych działań interwencyjnych na poziomie ponadzakładowym

- cytują Bujarę "Wiadomości Handlowe". 

Stres to duży problem

Zdaniem związkowców, skoro w Kodeksie pracy mamy już przepisy zobowiązujące pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi, to należałoby wprowadzić również przepisy zobowiązujące pracodawców do organizowania pracy w sposób ograniczający wystąpienia stresu oraz nakazujące przeciwdziałanie. 

Związkowcy wskazują, że przeciążenie pracą, nadmiar zadań czy presji czasu prowadzić może do niekorzystnych zmian w organizmie, a także do wypadków przy pracy. 

Wybór pracodawców, których jako przykład podają związkowcy, nie jest przypadkowy. Alfred Bujara twierdzi, że w przypadku tych firm negatywne wyniki kontroli nie powodują wprowadzania żadnych zmian. Dlatego te "S" domaga się pilnego spotkania na poziomie branży, w którym udział wzięliby przedstawiciele resortu pracy, związkowcy oraz pracodawcy. 

Poprosiliśmy Auchan, Castoramę i Jeronimo Martins Polska o komentarz, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Po publikacji tekstu komentarz nadesłał za to Amazon. Umieszczamy go bez zmian i skrótów. 

W firmie Amazon szanujemy naszych pracowników i wyznajemy politykę otwartych drzwi, w ramach której zachęcamy każdego do zgłaszania swoich sugestii, pytań i wątpliwości bezpośrednio do swojego managera. Od 2014 roku Amazon wygenerował w Polsce inwestycje o wartości ponad 4 miliardów złotych i utworzył ponad 14 000 stałych stanowisk. Są to dobre miejsca pracy z wysoce konkurencyjną płacą, atrakcyjnymi benefitami, takimi jak innowacyjny program szkoleniowy Postaw na Swój Rozwój, w ramach którego naszym pracownikom finansujemy do 95% czesnego na dowolny kurs zawodowy. Zachęcamy każdego, aby odwiedził nasze Centra i na własne oczy przekonał się jakie warunki i atmosferę pracy stworzyliśmy.

Budimex: Pracowników z Ukrainy wystarczy, jeżeli wszyscy do nas przyjadą. W branży budowlanej brakuje 100 tys. osób

Więcej o: