Gigantyczny spadek inwestycji zagranicznych w Polsce. Ostateczne dane za 2017

W 2017 roku znacząco spadł napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich netto. Szczególnie dużo kapitału wycofali Włosi.

Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że napływ inwestycji bezpośrednich netto z zagranicy wyniósł w 2017 roku zaledwie 34,7 mld złotych. Oznacza to spadek aż o 56 proc. w stosunku do 2016 roku. Największy odpływ środków dotyczył firm z Włoch, za czym stoi, przede wszystkim, sprzedaż Pekao przez UniCredit. 

Najgorzej od 2013 

Wynik 34,7 mld złotych to najgorszy wynik od 2013 roku, gdy do Polski netto napłynęło zaledwie 11,5 mld złotych. Dla porównania, w 2016 roku napłynęło do naszego kraju 61,9 mld złotych netto. 

Na nie najlepszy wynik w 2017 roku złożyły się: 

  • reinwestycje zysków o wartości 38,1 mld złotych
  • kwoty z tytułu dłużnych instrumentów finansowych o wartości -1,9 mld zł
  • kwoty napływu kapitału netto z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych o wartości -1,6 mld złotych

Włosi i Holendrzy wychodzą, Niemcy nadal inwestują

Największy odpływ inwestycji (dezinwestycje - wycofywanie się inwestorów bezpośrednich) dotyczył firm z Włoch. Wycofały one netto 8,4 mld złotych. Największy wpływ na to miała oczywiście transakcja zawarta przez UniCredit z PZU i PFR, czyli sprzedaż udziałów w Pekao. 

Sporo pieniędzy wycofali też inwestorzy z Holandii (7,2 mld zł netto) i Francji (3,9 mld netto). 

W Polsce najchętniej wciąż inwestują Niemcy - 12,8 mld złotych. Z Luksemburga przypłynęło do Polski netto 12,4 mld, a z Cypru 5,5 mld zł. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że w stosunku do 2016 roku wzrosła kwota reinwestowanych zysków - z 37,3 mld do 38,1 mld złotych. 

Więcej o: