Nowe, dodatkowe oznaczenia paliw na stacjach w Polsce

Od 12 października, na mocy dyrektywy unijnej, stacje benzynowe w całej wspólnocie muszą stosować nowe, ujednolicone symbole dla paliw. Na szczęście nowe oznaczenia są stosowane obok, a nie zamiast dotychczasowych.

Nowe oznaczenia mają być stosowane nie tylko na dystrybutorach na stacjach benzynowych, ale także m.in. w nowych samochodach na wlewach paliwa. Powstały po to, aby ujednolicić symbole stosowane w całej Unii Europejskiej. Będą stosowane także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

fuel-identifiers.eufuel-identifiers.eu 

Co oznaczają poszczególne symbole?

KÓŁKO DLA BENZYNY - informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w benzynie oznaczona jest jako "Exx". "E" oznacza etanol, zaś "xx" to maksymalna ilość etanolu zalecana do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. W powyższej figurze "E5" oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 5 proc. etanolu, zaś "E10" oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 10 proc. etanolu. “E” dla “etanolu” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny poziom etanolu i/lub innych związków tlenowych może zawierać benzyna.

KWADRAT DLA OLEJU NAPĘDOWEGO - informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w oleju napędowym oznaczona jest jako "Bxx". "B" oznacza biodiesel, zaś "xx" to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. Na powyższym obrazku "B7" oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 7 proc. biodiesla, zaś "B10" oznacza,
że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 10 proc. biodiesla. "B" dla "biodiesla" to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny procentowy poziom biodiesla w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) może zawierać olej napędowy, oznaczony danym znakiem. 

KWADRAT UŻYWANY BĘDZIE TAKŻE DLA "XTL" - który jest parafinowym olejem napędowym, wytwarzanym z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa, w procesie syntezy lub hydrorafinacji, a którego skład jest prawie identyczny
z tradycyjnym olejem napędowym, uzyskiwanym z ropy naftowej. Stosowna norma CEN dla XTL to EN15940. «XTL» oznacza tu parafinowy olej napędowy, używany jako czyste paliwo. Norma EN15940 zezwala, by parafinowy olej napędowy zawierał do 7 proc. estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). 

ROMB DLA PALIW GAZOWYCH - informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem ("H2"), sprężonym gazem ziemnym ("CNG"), skroplonym gazem ziemnym ("LNG") lub gazem płynnym ("LPG")

Na stacjach nie powinno być problemów

Nowe symbole są stosowane na stacjach paliw oprócz, a nie zamiast dotychczasowych oznaczeń paliw. Nadal więc, nawet bez biegłości w nowych kółkach, kwadracikach, literkach i cyferkach będzie wiadomo, co zatankować. Zarówno na odwiedzonych przez nas stacjach Orlen, jak i BP, nowe oznaczenia są naklejone pod dotychczasowymi symbolami i napisami np. "diesel" czy "Pb95". 

12.10.2018 Oznaczenia paliw na stacji Orlen12.10.2018 Oznaczenia paliw na stacji Orlen .

12.10.2018 Oznaczenia paliw na stacji BP12.10.2018 Oznaczenia paliw na stacji BP .

Więcej o: