Większość banków zniknie do 2030 roku. Przegrają z platformami cyfrowymi

80 procent firm z branży finansowej ma w ciągu najbliższych 12 lat zniknąć z rynku lub przestać się na nim liczyć - prognozuje firma Gartner. Zdaniem jej analityków postęp technologiczny i zmiany w zachowaniach klientów zmienią rynek finansowy.

Postępami w cyfryzacji chwalą się wszystkie wielkie instytucje finansowe. Jednak analitycy firmy badawczej Gartner uważają, że w większości przypadków plany związane z wykorzystaniem nowych technologii są tylko fasadą kryjącą stare modele biznesowe. 

Cyfrowa transformacja to w większości mit. Kultura organizacyjna, procesy czy struktury nie poddają się łatwo przemianom. Dostawcy usług finansowych będą musieli szybko skoncentrować się na budowaniu platform cyfrowych, wyszukiwaniu nisz i sprzedaży usług poprzez platformy zewnętrzne 

- twierdzi David Furlonger, wiceprezes Gartnera, cytowany w serwisie Finextra. 

Do 2030 roku większość tradycyjnych firm z branży finansowej nie będzie już w stanie skutecznie konkurować na rynku. Będą je z niego wypychać fintechy, platformy cyfrowe i inni nowi gracze, którzy przejmą większość rynku. Gartner prognozuje, że zaledwie jednej piątej z dzisiejszych liczących się dostawców usług finansowych uda się wpasować w nową rzeczywistość. Prawdopodobnymi strategiami ucieczki "do przodu" wydają się, według analityków, następujące strategie - 

- Przemiana w fintechy -  fintechy mogą skorzystać na dezagregacji rynku usług finansowych uczestnicząc przy tym jako dostawcy poszczególnych usług na platformach prowadzonych przez inne podmioty. 

- Wykorzystanie efektu skali - przedsiębiorstwa, którym uda się stworzyć własne cyfrowe platformy do sprzedaży usług finansowych dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy o zachowaniach klientów i niskokosztowej infrastrukturze. 

- Skupienie się na "długim ogonie" - firmy, którym uda się świadczyć usługi finansowe niszom o specyficznych potrzebach za pośrednictwem cyfrowych platform. Niższy niż niegdyś koszt dotarcia pozwoli na świadczenie usług z zyskiem tam, gdzie kiedyś było to nieopłacalne. 

Placówki bankowe też miały zniknąć

Analiza Gartner Research to kolejna prognoza zapowiadająca koniec tradycyjnej bankowości. Tymczasem mało kto pamięta, że w czasach gdy pojawiały się pierwsze banki internetowe przepowiadano rychły koniec tradycyjnych placówek bankowych. I choć faktycznie liczba placówek zmalała (podobnie jak zatrudnienie w nich), to jednak wciąż można z usług bankowych skorzystać zarówno cyfrowo, jak i fizycznie w oddziale. Negatywnie o bankach wypowiadał się choćby twórca Microsoft, który kilka lat temu mówił "usługi bankowe są niezbędne, ale banki już nie". 

Więcej o: