Polska spadła w rankingu Doing Business o sześć pozycji. Powód? Podatki

Polska spadła o sześć pozycji w rankingu Banku Światowego Doing Business. Nasz kraj zajmuje teraz 33. miejsce. Przedstawiciele rządu podkreśla, że polska gospodarka "jest w świetnej kondycji".

Polska zajęła 33. miejsce w najnowszej edycji rankingu Banku Światowego Doing Business, który porównuje warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Polska spadła w rankingu Doing Business drugi rok z rzędu. W zeszłym roku nasz kraj przesunął się z 24. na 27. pozycję. W tym roku uzyskaliśmy 76,95 pkt, tj. o 0,36 mniej niż przed rokiem.

Polska spadła w rankingu "Doing Business" przez podatki

Polska uczyniła płacenie podatków bardziej skomplikowanym przez wymóg comiesięcznego składania raportów VAT, wydłużenie listy towarów i usług podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia VAT oraz nowe wymogi w zakresie raportowania SAF-T

- czytamy w raporcie.

Z drugiej strony, Polska wprowadziła ułatwienia w egzekwowania kontraktów poprzez automatyzowany system losowego wybory sędziów.

Polska za Litwą i Rosją

Liderem w tegorocznym zestawieniu krajów o najbardziej przyjaznym otoczeniu biznesu, podobnie jak rok temu, została Nowa Zelandia. Drugie miejsce zajął Singapur, a kolejne Dania. W top 10 znajdziemy też Gruzję (6. miejsce), USA (8. pozycja) czy Wielką Brytanię (9. pozycja) Pierwszą dziesiątkę zamyka Macedonia. 

Lepiej od Polski wypadły Litwa (14. pozycja), Kazachstan (28. pozycja) czy Rosja (31. pozycja). 

Spadek Polski o 6. oczek nie oznacza jednak, że w Polsce są złe warunki do prowadzenia biznesu. Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Pierúa wyjaśniał, że nasz kraj jest wciąż świetnym miejscem do robienia interesów, a jego punktacja jest stabilna. Niewielki spadek punktacji zawdzięczamy tak trywialnej rzeczy, jak liczbie godzin rocznie potrzebnych na rozliczanie podatków - wzrosła ona do 334 godzin z 260. 

Minister Przedsiębiorczości "Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji" 

- Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Potwierdzają to nie tylko krajowe dane gospodarcze, ale także prognozy i zestawienia instytucji międzynarodowych, w tym także Banku Światowego - skomentowała raport Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii. - Bank Światowy, przygotowując ranking Doing Bussines, obniżył Polsce noty głównie ze względu na regulacje, których wprowadzenie było konieczne, żeby uszczelnić system podatkowy i zlikwidować lukę w podatku VAT- uzasadnia minister.

Pani minister tłumaczyła, że wśród przygotowywanych ułatwień dla biznesu są projekty bardziej przyjaznego systemu zamówień publicznych czy ograniczenie zatorów płatniczych. Przy okazji, w komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przypomniano, że Bank Światowy niedawno podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na lata 2018-2020 z 4,2 proc., 3,7 proc, i 3,5 proc na 4,7 proc., 3,9 proc. i 3,6 proc. 

Czytaj też: Bank Światowy chwali Polskę i ostrzega: Tąpnięcie i będziecie najbardziej dotkniętym krajem UE

Według resortu "specyficzna metodologia raportu" nie odzwierciedla ukierunkowywanych na MSP zmian wprowadzanych w Polsce, a Bank Światowy w raporcie Doing Business nie ocenia całego sytemu i całości reform. 

Więcej o: