OECD podnosi prognozę dla PKB Polski. Ostrzega przed "wzrostem protekcjonizmu"

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podniosła prognozę wzrostu polskiej gospodarki na ten rok do 5,2 proc. W kolejnych latach nie będziemy się już rozwijać w tak szybkim tempie, a w przyszłym roku stopy procentowe mają zacząć rosnąć.

OECD: prognozy dla PKB Polski w górę

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2 proc. w 2018 r. i 4 proc. w 2019 r., podano w listopadowym wydaniu "Global Economic Outlook". W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6 proc. w 2018 r. i 3,8 proc. w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3 proc.

Program 500 nie będzie już tak wspierać wzrostu

"Prognozujemy spadek realnego wzrostu PKB do 4 proc. w 2019 r. i 3,3 proc. w 2020 r. Konsumpcja prywatna będzie nadal mocno rosła dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, ale spowolni, ponieważ świadczenia na dzieci [500+] nie będą już wspierały wzrostu dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Inwestycje nabiorą tempa dzięki rosnącemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych oraz niskim stopom procentowym" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook".

OECD zwraca uwagę, że "wzrost protekcjonizmu" mógłby mieć negatywne skutki dla eksportu i inwestycji.

Organizacja prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,6 proc. w tym roku, o 4,2 proc. w przyszłym roku i o 3,7 proc. w 2020 r., a publiczna - odpowiednio o: 3,9 proc., 4,2 proc. i 4,1 proc.. Spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 6,4 proc. w 2018 r., o 6,9 proc. w 2019 r. i o 5,8 proc. w 2020 r.

Stopy procentowe zaczną rosnąć w przyszłym roku. Inflacja też

"Polityka pieniężna była słusznie akomodacyjna, biorąc pod uwagę presje inflacyjne. Jednak prognozujemy przyspieszenie wzrostu płac, ponieważ coraz bardziej widoczne są ograniczenia po stronie zdolności produkcyjnych. Prognozujemy, że bank centralny rozpocznie cykl zacieśniania polityki na początku 2019 r., aby przeciwdziałać presjom inflacyjnym" - czytamy dalej.

Organizacja prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 1,9 proc., w 2019 r. osiągnie 2,7 proc., a rok później - 2,9 proc.

Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 3,7 proc. w tym roku, 3,2 proc. w przyszłym roku i 3 proc. w 2020 r.

Według OECD, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 0,8 proc. PKB (z 1,4 proc. w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8 proc. PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9 proc. PKB.

Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 49,2 proc. PKB w tym roku, 47,6% PKB w przyszłym roku, a w 2020 r. sięgnie 46,2 proc. PKB.

Prognozy na świecie w dół

Prognoza dla strefy euro została obniżona do 1,9 proc. na 2018 r. i do 1,8 proc. na 2019 r. OECD prognozuje wzrost w 2020 r. na poziomie 1,6 proc., podano w prezentacji.

Globalny wzrost ma wynieść - według Organizacji - 3,7 proc. w 2018 r. i (obniżka prognozy) 3,5 proc. w 2019 r. oraz 3,5 proc. w 2020 r.

W przypadku USA utrzymano prognozy na poziomie 2,9 proc. na 2018 r. i 2,7 proc. na 2019. Prognoza na 2020 r. to 2,1 proc. wzrostu.

OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB Chin - do 6,6 proc. w tym i 6,3 proc. w przyszłym roku. W 2020 r. oczekiwane jest 6 proc. wzrostu.

+++

Prezes Związku Banków Polskich uspokaja: Pieniądze klientów są bezpieczne

Więcej o: