GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła w Polsce pierwszy raz od trzech lat

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła w III kwartale 2018 r. w Polsce 3,8 proc. To o 0,2 punktu proc. więcej niż kwartał wcześniej. To pierwsza sytuacja od trzech lat, kiedy ten wskaźnik wzrósł kwartał do kwartału.

W III kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła w Polsce blisko 17,3 mln osób - wynika z najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W tej grupie nieco ponad 16,6 mln to osoby pracujące, a 662 tys. osoby bezrobotne.

Tym samym wskaźnik bezrobocia wyniósł w III kwartale tego roku 3,8 proc. Ten odczyt jest wyższy od stopy bezrobocia w II kwartale. Wówczas wyniosła ona 3,6 proc. To pierwsze dane od 2015 r., kiedy kwartał do kwartału stopa bezrobocia wg BAEL poszła w górę. 

.. źródło: GUS, dane BAEL

To oczywiście może być sygnał, że na polskim rynku pracy najlepsze już za nami. Nie ma co jednak z tych wyników badania wyciągać pesymistycznych wniosków. Dlaczego?

Po pierwsze, w ujęciu rok do roku wskaźnik bezrobocia spadł o 0,9 punktu proc. Po drugie, choć faktycznie liczba osób bezrobotnych wzrosła dosyć istotnie kwartał do kwartału - o 45 tys., z 617 tys. do 662 tys. - to jednocześnie liczba pracujących poszła w górę o 52 tys. osób (z ok. 16,57 tys. osób do ok. 16,62 mln). Jak zwraca uwagę Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a do niedawna wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, "nigdy od lato 90-tych nie pracowało tylu Polaków co teraz".

Rośnie także wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek osób pracujących, w stosunku do ogółu obywateli. W III kwartale wyniósł on 54,6 proc., i był wyższy w skali kwartału o 0,2 p. proc., a w skali roku o 0,6 p. proc. 

.. źródło: GUS, dane BAEL

Jak wynika z danych BAEL, wśród wszystkich osób w wieku 15 lat i więcej, biernych zawodowo (czyli niepracujących oraz bezrobotnych, którzy raczej pracy nie podejmą) było w III kwartale 43,2 proc. To nieco mniej (kolejno o 0,3 i 0,1 proc.) niż przed kwartałem i przed rokiem. Głównymi przyczynami bierności zawodowej jest oczywiście emerytura, natomiast wśród osób w wieku produkcyjnym - obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu.

.. GUS, dane wg BAEL

Dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (czyli BAEL) są przez GUS publikowane raz na kwartał. Jego wyniki dotyczące bezrobocia nieco różnią się od danych dotyczących tzw. bezrobocia rejestrowanego (to np. w październiku wyniosło 5,7 proc.) z powodu różnic m.in. w definicji osoby bezrobotnej czy metodologii badania (ankiety gospodarstw domowych w BAEL vs. dane z urzędów pracy w przypadku bezrobocia rejestrowanego). BAEL daje niższe wskaźniki bezrobocia z różnych przyczyn, m.in. dlatego, że  część osób ujętych w statystykach urzędów pracy może być zatrudniona w szarej strefie.

Więcej o: