Orlen porozumiał się ze związkowcami w sprawie podwyżek na 2019. "Warunki są optymalne"

Zarząd PKN Orlen i organizacje związkowe pierwszy raz w historii firmy porozumiały się w sprawie wynagrodzeń w roku poprzedzającym realizację podwyżek. Prezes koncernu ocenia porozumienie jako "korzystne dla firmy".
Zobacz wideo

Negocjacje płacowe w dużych firmach mających silne związki zawodowe potrafią być długotrwałe. W PKN Orlen w tym roku udało się już dojść porozumienia obejmującego 2019 rok. 

Pierwszy raz w historii firmy obie strony porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku poprzedzającym ich realizację 

- chwali się PKN Orlen w komunikacie prasowym. 

Porozumieniem pochwalił się też na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

Podwyżki i nowe stanowiska pracy

Zarząd Orlenu i związkowcy uzgodnili podwyżki i zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Zgodnie z porozumieniem, zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia (i nie będzie to prima aprilis). Wśród wprowadzonych zmian najważniejsze to to oczywiście podwyżki minimalnych i maksymalnych widełek płac (czyli podwyżki), ale także dodanie nowych stanowisk pracy na produkcji, wsparciu produkcji  czy w zakładowej straży pożarnej, co rozszerza ścieżki kariery pracowników koncernu. W strukturze Orlen pojawią się także stanowiska traderów zajmujących się transakcjami na giełdach towarowych i finansowych. 

Uzgodnione ze związkami zawodowymi zmiany, traktuję jako inwestycję, która już w ujęciu krótkoterminowym powinna przynieść pozytywne efekty dla Spółki. Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, śmiało można stwierdzić, że negocjacje dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy były w ostatnim czasie jednym z najważniejszych procesów w spółce. Tym bardziej, że rozmowy te połączone były z dyskusją w sprawie wzrostu płac w 2019 roku. Bardzo istotne jest, że wypracowane nowe warunki są optymalne z punktu widzenia finansów i rozwoju spółki

– podkreślił Daniel Obajtek cytowany w komunikacie prasowym. 

Jestem przekonany, że zmiany będą miały istotny wpływ na realizację naszej strategii biznesowej. Umożliwią bowiem wzrost zaangażowania pracowników, osiąganie przez nich odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności. Przyczynią się też do pozyskania i utrzymania odpowiednich pracowników w obszarach, w których się rozwijamy. Liczę, że nowe zasady zarówno w zakresie ZUZP, jak i wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. zostaną pozytywnie odebrane przez pracowników. Budowa dobrych i stabilnych warunków zatrudnienia oraz inwestowanie w rozwój pracowników należą do naszych priorytetów

– dodał Daniel Obajtek.

Wprowadzone zmiany to nie wszystko. Osobno związki i zarząd ustaliły, że w 2019 roku pracownicy zatrudnieni w niższych kategoriach zaszeregowania dostaną 250 złotych brutto podwyżki. Dla pracowników wyższych kategorii (z wyłączeniem wyższej kadry zarządzającej) przewidziano jednorazowe nagrody w kwocie 2100 złotych. Ustalono też, że nagrody oraz zasady ich wypłaty będą przedmiotem dalszych negocjacji zaplanowanych na styczeń 2019 roku. 

Więcej o: