Będzie zmiana w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Dużo lepiej dla starszych osób

Dodatek do wynagrodzenia, przysługujący za staż pracy, nie będzie od początku 2020 r. wliczany do płacy minimalnej - wynika z projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zobacz wideo

W tym roku płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto. Od początku 2019 r. wzrośnie do 2250 zł. Są jednak pewne składniki wynagrodzenia, które - nawet jeśli ktoś zasadniczo zarabia tylko "najniższą krajową" - muszą być wypłacane dodatkowo. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, chodzi o nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną lub rentową oraz wynagrodzenie za nadgodziny i za pracę w nocy.

.. .

Od 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje do tej listy dopisać jeszcze jeden punkt. Miałby on wprowadzić zasadę, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się także dodatku przysługującego za staż pracy. Projekt nowelizacji ustawy jest już w fazie konsultacji publicznych.

Skąd taki pomysł? Otóż niestety obecnie bywa tak (i jest to zgodne z prawem), że płaca już z dodatkiem stażowym wynosi tyle, ile dopuszczalne wynagrodzenie minimalne. Innymi słowy, wynagrodzenie zasadnicze (czyli bez wliczenia dodatku stażowego) starszych pracowników jest niższe, niż np. osób nowo zatrudnionych na takim samym stanowisku. Dopiero po doliczeniu dodatku stażowego dla tej starszej, ich wynagrodzenia się zrównują na poziomie płacy minimalnej.

W praktyce powoduje to niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających dłuższy staż pracy. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem

- tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o: