Spółka z grupy Kulczyk Investments może zapłacić ponad 43 mln zł dodatkowego podatku

W związku z decyzją małopolskiego fiskusa jedna z największych polskich firm z branży chemicznej, spółka Ciech, może zapłacić dodatkowy podatek w wysokości ponad 43 mln zł plus odsetki.
Zobacz wideo

Sprawa ma związek z niekorzystną dla firmy decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dotyczącą kwalifikacji podatkowej podniesienia kapitału w spółce zależnej.

Utrzymanie niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami - wynika z informacji przekazanych przez firmę. 

"W wydanej decyzji Urząd dokonał niekorzystnej dla spółki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej od emitenta z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Organ uznał, że takie podwyższenie kapitału ma charakter niepieniężny, wbrew stanowisku części ówczesnego orzecznictwa i organów podatkowych. W konsekwencji wskazano, że spółka uzyskała w 2012 r. przychód podatkowy w wartości nominalnej objętych akcji" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie uznano, że spółka nie ma prawa do uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu na powyższej transakcji, ponieważ nie poniosła wydatku na nabycie przedmiotu aportu w postaci wierzytelności własnej. 

Będzie odwołanie od decyzji skarbówki

"Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego spółka zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. Decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Utrzymanie niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 23,5 mln zł" - czytamy dalej.

Zarząd firmy analizuje otrzymaną decyzję także pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Ponad 51 proc. jej akcji posiada KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu, spółka wchodząca w skład Kulczyk Investments.  

Więcej o: