Dwie nowe ustawy i "fundamentalna zmiana" w pracy komorników. Już od dziś

Od dziś zaczynają obowiązywać dwie ustawy, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które reformują działalność komorników. 
Zobacz wideo

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił na wczorajszej konferencji prasowej, że w wyniku wprowadzenia nowego prawa następują zmiany w statusie, sposobie działania i nadzorze nad komornikami. "Można powiedzieć, że jest to zmiana fundamentalna związana z nowymi ustawami, które w sposób precyzyjny będą regulować funkcjonowanie komorników" - podkreślił Zbigniew Ziobro. Dodał, że nowe prawo pozwoli "zlikwidować liczne patologie" i sprawi, że instytucja komornika będzie działała sprawnie. 

Resort sprawiedliwości zapowiada zaś w komunikacie, że przepisy przyczynią się także do zwiększenia prestiżu zawodu komornika "jako funkcjonariusza publicznego i organu władzy publicznej". 

Ustawa o komornikach ma między innymi ograniczyć handel długami. Zostaje bowiem wprowadzona zasada mówiąca, iż za każdym razem, kiedy komornik będzie chciał sprzedać dług, to zostanie wprowadzona od tego opłata. Będzie ona wynosić 150 złotych za każdą tego typu czynność. Według resortu w znaczący sposób ma to zmniejszyć zjawisko sprzedaży długów. 

Nowe reguły dla komorników

Ustawa o komornikach wprowadza reguły działalności komorniczej oraz zwiększa uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. W ramach postępowania administracyjnego szef resortu sprawiedliwości będzie mógł podejmować działania prowadzące do zawieszenia komornika lub usunięcia go z zajmowanego stanowiska. Zwiększony zostaje także nadzór prezesów sądów rejonowych nad działaniem komorników. 

Ustawa daje także prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska. Dotąd takich uprawnień prezesi sądów rejonowych nie mieli. 

Nagrywanie czynności komorniczych

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika, przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być dołączane każdorazowo do akt postępowania, by w razie skargi istniała możliwość odtworzenia przebiegu czynności.  

W ustawie wprowadzono także zasadę, że przymusowe otwarcie przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania, musi nastąpić w asyście policji

- Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak jest to obecnie. Kontroli finansowej dokonywać będzie również naczelnik właściwego urzędu skarbowego - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Komornicy nie będą też już mogli wyręczać się asesorami i zrzucać na nich odpowiedzialność za błędy. 

Jeszcze jedna istotna zmiana to wprowadzenie wymogu posiadania wyższego  wykształcenia prawniczego. Dziś bowiem, jak argumentuje resort sprawiedliwości, "nadal znacząca część komorników nie ma wyższego wykształcenia prawniczego, a kilka procent spośród nich zaledwie średnie. Będą oni musieli skończyć studia prawnicze (w terminie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy), albo odejdą z zawodu". 

Więcej o: