Santander zapłaci nawet 90 mln zł za zwolnienia grupowe. Niektórzy dostaną 12 dodatkowych pensji

Santander Bank Polska zakończył negocjacje ze związkami zawodowymi. Wiadomo już ile osób zwolni, jakie świadczenia im zaoferuje i jakie koszty poniesie z tego tytułu.
Zobacz wideo

Santander Bank Polska (dawniej BZWBK) poinformował o zawarciu porozumienia ze  wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1400 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną, podał bank. 

Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 1400 pracowników

- czytamy w komunikacie. 

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa restrukturyzacyjna w księgach rachunkowych banku, podano także. 

Dodatkowe świadczenia 

Bank zapewnił,  że oprócz normalnej odprawy wynikającej z przepisów prawa, czy też świadczeń za okres wypowiedzenia, zwalniani pracownicy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne, uzależnione od stażu pracy pracownika, przy założeniu maksymalnej krotności w najwyższym przedziale stażowym na poziomie 12 dodatkowych wynagrodzeń.

Na początku października ub. roku Santander Bank Polska poinformował, że zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11 proc. wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii.  

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Santander Bank Polska miał w III kw. 2018 r. 495,45 mln zł zysku netto.

Więcej o: