Olbrzymi wzrost liczby pracujących emerytów. Te dane mogą być wskazówką w kwestii wieku emerytalnego

Aż o 30 proc. w ciągu tylko trzech lat wzrosła liczba pracujących emerytów - wynika z danych ZUS. Powód - o znalezienie zatrudnienia nie jest trudno, a łączenie emerytury i pracy zawodowej jest bardzo korzystne. Średni wiek pracującego emeryta jest wyższy od powszechnego wieku emerytalnego.
Zobacz wideo

575,4 tys. - tyle osób łączyło pracę z pobieraniem emerytury z ZUS w grudniu 2015 r. Na koniec 2018 r. takich Polaków było już o 30 proc. więcej - konkretnie 747,2 tys. Skąd taki wzrost?

Chociaż nie były prowadzone badania przyczyn zainteresowania emerytów podjęciem pracy po przejściu na emeryturę, można przypuszczać, że istotna motywacja wynika z zainteresowania dodatkowymi dochodami przy bardzo korzystnych zasadach ubezpieczeń społecznych

- komentuje dr Paweł Wojciechowski, Główny Ekonomista ZUS. Wojciechowski mówi też o dobrej koniunkturze gospodarczej. Słowem - jest praca, jest siła do działania, a łączenie pracy z emeryturą się opłaca. 

Częściej pracują emerytki

Częściej pracę z emeryturą łączą kobiety - stanowiły one 56 proc. pracujących emerytów. Ta statystyka bardziej współgra ze strukturą kobiet i mężczyzn wśród emerytów (ok. 60 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn) niż ze strukturą wśród ogółu pracujących w wieku produkcyjnym (ok. 44 proc. to kobiety, 56 proc. to mężczyźni). 

Dlaczego wśród pracujących emerytów dominują kobiety? 

Kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów. Poza tym maleje udział sektorów opartych na pracy fizycznej, czyli tych, w których dominują mężczyźni

- tłumaczy dr Wojciechowski.

.. zus

W tej statystyce ciekawa jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie średni wiek pracującego emeryta. Wynosi on 65,3 lat dla kobiet i 67,3 lat dla mężczyzn, czyli jest kolejno o ponad 5 i 2 lata wyższy od obecnego powszechnego wieku emerytalnego, a nawet o 3 miesiące wyższy od docelowego przed reformą. W połączeniu z niedawnymi badaniami ZUS, iż mężczyźni zaczynali pobierać świadczenie w wieku 61,4 lat (czyli około 61 lat i 5 miesięcy), a kobiety w wieku 58,7 lat (czyli około 58 lat i 8 miesięcy) - daje to dobrych kilka lat łączenia emerytury i pracy. Te dane mogą być więc pewną wskazówką, gdyby kiedyś jakiś rząd znów próbował coś zmieniać w kwestii wieku emerytalnego.

Często na umowy-zlecenia

Stosunkowo wielu emerytów pracuje na podstawie umów-zleceń - 25,8 proc. (wobec kilku procent - np. 3,1 proc. wg GUS na koniec 2017 r. - dla ogółu osób zatrudnionych w gospodarce). Na podstawie umów o pracę pracowało w grudniu ub.r. 39,2 proc. emerytów, a kolejnych 29,2 proc. miało własną działalność (to o tyle preferencyjne dla emerytów, że podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a nie emerytalnemu i rentowemu). 

.. zus

Na każde tysiąc osób pracujących w gospodarce, emerytów jest 57. Najwięcej emerytów pracę znajduje w m.in. w sektorze handlowym, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, w przetwórstwie i w działalności administracyjnej. 

Zobacz wideo
Więcej o: