Sondaż: Większość Polaków nie wierzy w polexit. Polityka PiS nie doprowadzi do wyjścia Polski z UE

Większość Polaków nie zgadza się ze zdaniem, że polityka PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej - wynika z sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM. Ponad połowa badanych nie popiera pomysłu wpisania członkostwa w UE do polskiej konstytucji.
Zobacz wideo

Jak wskazują wyniki sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM, 38 proc. Polaków jest zdania, że efektem polityki PiS może być tzw. polexit, czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej. Po 19 proc. "zdecydowanie" i "raczej" się z tą opinią zgadza.

Nie jest raczej zaskoczeniem, że taki pogląd prezentują przede wszystkim wyborcy opozycji. Ryzyko, że PiS doprowadzi do polexitu widzi 81 proc. osób deklarujących głosowanie w wyborach 26 maja na kandydata Koalicji Europejskiej czy 77 proc. osób, które głosowały na kandydata komitetu Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska w ubiegłorocznych wyborach samorządowych.

Większość Polaków - konkretnie ponad 57,5 proc. - nie zgadza się jednak z opinią, że polityka Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Uważa tak aż 89 proc. osób deklarujących poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla kandydata PiS, i 86 proc. osób sygnalizujących głos na kandydata tej partii w wyborach samorządowych w 2018 r.

// grafika: Marta Kondrusik

Z badania wynika też, że częściej z opinią o zagrożeniu polexitem zgadzają się osoby z wyższym wykształceniem (54 proc. osób zdecydowanie lub raczej się zgadza, 45 proc. udzieliło odwrotnym odpowiedzi) niż bez niego - np. w grupie osób z wykształceniem średnim mamy już wynik 38 proc. do 56 proc. na korzyść osób nieobawiających się polexitu. 

Duże różnice w odpowiedziach widać też m.in. w ujęciu regionalnym. W tzw. regionie północnym - obejmującym województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie - wręcz więcej jest osób obawiających się ryzyka polexitu w efekcie polityki PiS (49 proc. wobec 46 proc. przeciwników tej tezy). W pozostałych pięciu regionach osoby będące zdania, że polityka PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, są w mniejszości. Najmocniej widać to w regionie wschodnim (województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie i świętokrzyskie), gdzie uważa tak tylko 22 proc. osób, wobec 72 proc. niewyrażających takiej obawy.

Nie dla Unii w konstytucji

O pomyśle wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji pozytywnie mówili w ostatnich tygodniach m.in. prezydent Andrzej Duda, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz czy wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin. Wygląda jednak na to, że takie opinie są w mniejszości.

Z badania Kantar wynika, że wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do naszej konstytucji popiera tylko niespełna co trzeci Polak. Około 57,5 proc. osób jest temu przeciwnych.

.. grafika: Marta Kondrusik Gazeta.pl

Co więcej, taka opinia ma już dużo mniejsze "barwy partyjne". Więcej przeciwników niż zwolenników wpisania członkostwa w UE w konstytucji jest zarówno wśród sympatyków PiS, jak i Koalicji Europejskiej (a także innych komitetów). Jednak wśród osób deklarujących głosy 26 maja na kandydatów PiS ta przewaga jest znacznie większa - 57 proc. osób jest raczej lub zdecydowanie na "nie" dla tej zmiany w konstytucji, 33 proc. jest raczej lub zdecydowanie na tak. Spośród wyborców planujących głosować na kandydatów Koalicji Europejskiej zapis o Unii w konstytucji popiera 42 proc. osób, nie chce ich 52 proc. respondentów.

Badanie wskazuje także, że im lepsze wykształcenie, tym mniejsze poparcie dla wpisania członkostwa w UE do polskiej ustawy zasadniczej. Wśród osób z wykształceniem podstawowym chce tego 50 proc. osób (44 proc. nie chce), z wśród osób z wykształceniem średnim lub wyższym tylko 27 proc. (zmian nie popiera 60 proc. osób z wykształceniem średnim i 68 proc. z wyższym).

Sondaż KANTAR dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM został przeprowadzony w dniach 16-19 maja 2019 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej dla populacji 18+ próbie 1006 osób.

Czytaj też:

Zobacz wideo
Więcej o: