Emerytury mogą być wyższe o 9,2 procent. Skorzystają osoby, które złożą wniosek w lipcu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 rok wyniesie 9,2 procent. Tym samym jest to najwyższy od 10 lat wskaźnik.
Zobacz wideo

Na razie nie ma jeszcze urzędowego potwierdzenia, że wskaźnik waloryzacji za 2018 roku będzie tak wysoki - dokument ten pojawi się najprawdopodobniej w ciągu kilku dni. Poinformowano o tym, na razie oficjalnym portalu społecznościowym MRPiPS. Ostatnio tak wysoką waloryzację odnotowano w 2007 i 2008 roku (kolejno 12,85 proc. i 16,26 proc.).

Emerytury mogą być wyższe o 9,2 procent - wystarczy poczekać ze złożeniem wniosku do lipca

Waloryzacja składek emerytalnych w ZUS za 2018 roku na poziomie 9,2 procent dotyczyć będzie jednak tylko składek zbieranych w tak zwanym pierwszym filarze. Ponadto na wysokość wskaźnika waloryzacji wpływ ma tempo inflacji w danym roku (w 2018 roku inflacja wyniosła 1,6 procent). Wyższy wskaźnik jest także wynikiem wzrostu wynagrodzenia i liczby ubezpieczonych osób.

Na pierwszy filar emerytury składa się większa część składki potrącanej co miesiąc z pensji pracownika. Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który rejestruje wartość odkładanych pieniędzy. Co roku składki te poddawane są waloryzacji. Drugim filarem są Otwarte Fundusze Emerytalne, a trzeci filar emerytury jest dobrowolny i składają się na nie emerytalne ubezpieczenia na życie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu każdego roku przelicza kapitał zgromadzony przez emerytów. Dzięki waloryzacji osoby, które poczekają do lipca tego roku i dopiero wtedy złożą wnioski o przyznanie emerytury, będą miały wyższe świadczenia, niż gdyby zrobiły to wcześniej (zakładając, że miałyby ten sam kapitał początkowy). Wnioski złożone w drugiej połowie 2019 roku będą obliczone właśnie z tym wyższym, 9,2 procentowym wskaźnikiem. 

Więcej o: