96 proc. Polaków ma telewizor, abonament płaci mniej niż milion. Państwo dopłaca TVP coraz więcej

Robert Kędzierski
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała coroczny raport, z którego wynika, że Polacy masowo uchylają się przed płaceniem abonamentu. Odbiorniki zarejestrowała tylko połowa właścicieli.
Zobacz wideo

Polacy masowo uchylają się przed obowiązkiem płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego - wynika z corocznego raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dane za rok 2018 wskazują, że spośród 13,5 mln gospodarstw domowych odbiorniki posiada 96,4 proc. Zarejestrowała je jednak niewiele ponad połowa (50,5 proc.). Z tego grona 55,7 proc. osób jest z kolei zwolnionych z opłaty. 

Nie oznacza to jednak, że wszyscy pozostali abonament płacą - robi to jedynie 31 proc. zobowiązanych. To niespełna milion obywateli. 

KRRiT podaje, że liczba osób, które mają zarejestrowany odbiornik spada - w ubiegłym roku ubyło ich o ok. 71 tys. Grono ustawowo zwolnionych z obowiązku płacenia za abonament z kolei wzrosło. W 2017 roku było ich 3,59 mln, a w zeszłym 3,68 mln.

Trend jest szczególnie widoczny, kiedy spojrzymy na sprawę z dalszej perspektywy - w ciągu siedmiu ostatnich lat liczba uprawnionych do zwolnień zwiększyła się o milion. W ciągu dziesięciu lat o 1,6 mln. 

Liczba osób ustawowo zwolniona z płacenia abonamentuLiczba osób ustawowo zwolniona z płacenia abonamentu Źródło: KRRiT

Spadek zarejestrowanych odbiorników oraz wzrost uprawnionych do ulgi odbija się na finansowaniu mediów publicznych. Ubytek wpływów abonamentowych wyniósł w zeszłym roku 983,2 mln zł. W porównaniu z rokiem 2017 był o 3 proc., czyli 26,6 mln zł niższy. 

Wpływy z abonamentu od 2014 roku spadają, niewielki wzrost widoczny jest tylko w roku 2018. Dlatego KRRiT otrzymuje z budżetu państwa rekompensatę za utracony abonament - w roku 2017 było to ok. 307, a zeszłym 673 mln zł. Wpływy z abonamentu za 2017 rok wynosiły 697 mln, a za zeszły 741,5 mln zł. 

Wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnegoWpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego Źródło: KRRiT

Zdecydowana większość środków, które pochodzą z opłat abonamentowych i rekompensat, trafia do Telewizji Polskiej. W przypadku abonamentu podział pomiędzy TVP, Polskie Radio a rozgłośnie regionalne rozkłada się w stosunku 52 do 25 i 23 proc. Rekompensata w 88,2 proc. trafia do Telewizji, Polskie Radio z tej kwoty liczyć może na 6,9 proc., a krajowe rozgłośnie na 4,9 proc. 

Dla kogo pieniądze z rekompensatyDla kogo pieniądze z rekompensaty Źródło: KRRiT

Czytaj też: TVP i Polskie Radio dostaną rządowe rekompensaty. Łącznie ponad miliard złotych

W raporcie KRRiT uwagę zwraca też tabela zawierająca rozliczenie kosztów misyjnej działalności Telewizji Polskiej. Tworzenie programów TVP1 i TVP2 w dużej mierze finansowane jest z abonamentu i rządowej rekompensaty. Wśród najbardziej kosztownych kanałów oprócz TVP Sport. Stacja nie otrzymuje jednak żadnego finansowania pokrytego abonamentem lub rekompensatą. W przypadku TVP Info sytuacja jest zupełnie inna - tutaj znacząca część środków pochodzi z opłat ustawowych i pieniędzy "rządowych". 

Ile pieniędzy na 'misję'Ile pieniędzy na 'misję' Źródło: KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest zobowiązana do przedstawienia raportu ze swojej działalności do 31 maja każdego roku. Dokument otrzymują Prezydent, Senat, Sejm oraz premier. Odrzucenie sprawozdania jest równoznaczne z koniecznością wyłonienia nowej Rady. 

Zobacz wideo
Więcej o: