Nadchodzi wideoweryfikacja w bankach. UKNF pomysł się podoba, ale stawia warunki

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zajął stanowisko w kwestii wprowadzenia wideoweryfikacji w bankach i punktach kredytowych. Jest na tak, ale podaje szereg zaleceń związanych z bezpieczeństwem.
Zobacz wideo

UKNF zauważa problemy w sprzedaży produktów bankowych i usług związane z wykorzystaniem ”nowych kanałów dystrybucji”. Dotyczy to w szczególności, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu zawarcia umowy lub przeprowadzenia transakcji. Powołując się na ustawę z 2018 r. dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, UKNF zaleca wideoweryfikację w bankach i instytucjach kredytowych.

Wdrożenie i funkcjonowanie schematu identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów w oparciu o rozwiązania technologiczne (tj. wideoweryfikację przeprowadzaną ewentualnie przy jednoczesnym wykorzystaniu metod biometrycznych) powinno być zgodne ze standardami (...) dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach

- czytamy w komunikacie UKNF.

Ustawa z 2018 r. nakłada na instytucje bankowe wymóg oceny poziomu i ryzyka klienta, od czego zależy stopień w jakim bank lub punkt kredytowy zastosuje wobec klienta środki bezpieczeństwa finansowego. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których klient nie jest fizycznie obecny w placówce i nie ma możliwości zidentyfikowania klienta np. przez kwalifikowany podpis elektroniczny lub transakcję za pomocą przelewu bankowego na rachunek banku weryfikującego.

Bank może uzyskiwać dostęp do materiałów weryfikacyjnych za pomocą wideorozmowy, podczas której pracownik banku uzyskuje możliwość bliższej obserwacji klienta i oryginałów dokumentów przedstawionych przez klienta, a także upewnienia się, że materiały weryfikacyjne nie zostały sfałszowane, porównania fotografii w dokumencie tożsamości z osobą, z którą rozmawia oraz sprawdzenia klienta w wiarygodnych bazach danych. Niezależnie od powyższego bank powinien wziąć pod uwagę czynniki behawioralne

- tłumaczy UKNF.

Czynniki behawioralne czyli jakie? Takie, które mogą wskazywać, że klient jest pod wpływem środków odurzających, nie działa samodzielnie lub nie jest świadomy, że zawiera umowę z bankiem.

Przede wszystkim BHP

Wśród mechanizmów kontrolnych minimalizujących ryzyko związanego z prawidłowym wykorzystaniem wideoweryfikacji UKNF wymienia m.in. konsultacje z firmami zajmującymi się bezpieczeństwem czy wdrożenie procedury wideoweryfikacyjnej. Procedura zakładałaby np. wymogi sprzętowe dla klienta instytucji bankowej, wymóg monitorowania portfela klienta pozyskanego metodą wideoweryfikacji czy archiwizowanie zapisów wideo.

Mając na względzie istotny poziom ryzyka związanego z weryfikacją tożsamości klienta nieobecnego dla celów identyfikacji oczekuje się, że banki oraz oddziały instytucji kredytowych będą stosowały dobre praktyki związane z oferowaniem usługi wideoweryfikacji. (...) Stosowanie przedstawionych wyżej dobrych praktyk będzie podlegało ocenie w toku inspekcji prowadzonych przez UKNF

- podsumowują urzędnicy w komunikacie.

Zobacz wideo