Rząd zapowiada wzrost płacy minimalnej w 2020 r. Premier Morawiecki: "To nasze 700 plus"

11 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Wyniesie ono 2045 zł brutto. Premier Morawiecki otwarcie mówi o 700 Plus.
Zobacz wideo

Propozycja rządowa dla Rady Dialogu Społecznego to 2045 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. W tym momencie płaca minimalna to 2250 zł. Zmiana oznaczałaby wzrost o 8,9 proc. i stanowiła 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r. Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł czyli 1,30 więcej niż obecnie.

W 2020 r. płaca minimalna wynosić będzie 2450 zł. To wzrost o 700 zł od początku naszych rządów. To projekt, którego nie zapowiadaliśmy, a z którego jesteśmy dumni. To nasze 700 plus. W porównaniu do 2019 r. będzie to o 200 zł więcej. Można powiedzieć, że w skali roku to 13. pensja dla najmniej zarabiających

- podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Rząd środkiem drogi

Pod koniec maja związkowcy uzgodnili stanowisko w kwestii waloryzacji wynagrodzeń w gospodarce narodowej, płacy minimalnej oraz emerytur i rent. OPZZ, FZZ i NSZZ "Solidarność" proponują, aby wzrost minimalnej płacy w 2020 r. wynosił nie mniej niż 12 proc. czyli co najmniej 2520 zł. Ponadto, związkowcy postulują wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniejszy niż 8,6 proc. i wzrost płacy w "budżetówce" o co najmniej 15 proc. 

Tymczasem środowisko pracodawców – z Konfederacją Lewiatan, BCC, Pracodawców RP, ZPP i Związkiem Rzemiosła Polskiego na czele – postulują, aby płaca minimalna w 2020 r. nie przekroczyła sumy 2387 zł (wzrost o 6,1 proc.).

Zobacz wideo
Więcej o: