Idea Bank: Zwolnienia grupowe do końca roku. Pracę straci nawet 750 pracowników

Jak podał bank, zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone od czerwca do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 750 pracowników. Wysokość kosztów redukcji zatrudnienia szacuje się na ponad 9 mln zł.
Zobacz wideo

Idea Bank zakończył konsultacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz przyjął ich regulamin. 

Regulamin określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników, kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz informacje o programie pomocy zwalnianym pracownikom

- czytamy w komunikacie banku. 

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w jego księgach rachunkowych.

19 czerwca Idea Bank poinformował, że rozpoczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie sumy bilansowej, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe - maksymalnie 750 osób. Szacowane oszczędności banku z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej ok. 50 mln zł.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Więcej o: