Rząd bierze się za stare długi. Komornik ściągnie pieniądze z majątku małżonka. Pismo wyśle mailem

Rząd przyjął we wtorek kilka projektów ustaw. Jedna z nich upraszcza postępowanie egzekucyjne umożliwiając dostarczenie pisma o wszczęciu postępowania elektronicznie.
Zobacz wideo

Kancelaria Premiera poinformowała, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Urząd łatwiej ściągnie stare długi

Projekt, zgodnie z zapowiedziami, przewiduje uproszczenie postępowania oraz usprawnienie ściągania takich długów, jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne.

Wśród najważniejszych rozwiązań wskazano między innymi możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie tytułu wykonawczego i ściąganie długu z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Możliwa też będzie egzekucja długu z rachunku bankowego prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z rachunków papierów wartościowych.

Czas na gaz łupkowy

Na tym samym posiedzeniu rząd zdecydował też o uchyleniu przepisów zakładających opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego. W komunikacie wskazano, że wbrew prognozom nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem błękitnego paliwa pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego. Wskazano też, że znajdujące się na terytorium Polski złoża łupkowe nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

Czytaj też: Egzekucja komornicza 2019. Ile komornik może zająć z wynagrodzenia, emerytury i konta bankowego?

Wśród przyjętych projektów znalazła się nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do obrotu instrumentów finansowych. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów określających zasady publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych.

Rada Ministrów przyjęła również projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dzięki temu osoby wykonujące zawody medyczne, na przykład lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci czy farmaceuci będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, na przykład w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Więcej o: