Skarbówka sprawdzi prezenty ślubne i komunijne. Ministerstwo Finansów wyjaśnia podatek

Urzędy Skarbowe mogą sprawdzać osoby, które z okazji ślubu czy komunii otrzymały podarunki o wartości wyższej niż kwota wolna od podatku. Takie uzasadnienie pojawiło się w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. Kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem z otrzymanych prezentów?
Zobacz wideo

W odpowiedzi na pytanie posła Artura Dunina Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że skarbówka faktycznie ma prawo sprawdzić, czy obdarowany drogim prezentem rozliczył się z urzędem skarbowym. Dotyczy to tych podarunków, których wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Podarunki za ślub i komunię. Prezenty o jakiej wartości trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Jak czytamy w odpowiedzi resortu finansów prezenty wręczane np. podczas ślubu lub komunii "podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn". Jeśli podarunek będzie droższy, niż ustalona w ustawie kwota wolna od podatku, to obdarowany powinien zgłosić taką darowiznę do fiskusa i zapłacić odpowiedni podatek. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować konsekwencjami.

Wysokość podatku uzależniona jest od tego, od kogo otrzymujemy prezent. W przypadku podarunku otrzymanego od tzw. I grupy podatkowej (dzieci, rodziców, wnuków, rodzeństwa) kwota wolna od podatku wynosi 9637 złotych. Za prezent otrzymany od osób zaliczanych do II grupy podatkowej (dalsza rodzina) kwota wolna od podatku wynosi 7276 złotych. Z kolei kwota wolna od podatku za prezent od osób obcych (III grupa podatkowa) wynosi obecnie 4902 złotych. "Przy czym jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości ostatniego nabycia dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia".

Prezenty wręczone przez najbliższą rodzinę mogą być całkowicie wolne od podatku. Trzeba spełnić jeden warunek

Przyjęcie prezentów o wartości nieprzekraczającej kwot wolnych od podatku oznacza, że obdarowany nie musi składać żadnego zeznania podatkowego i zgłaszać darowizny do urzędu. Dodatkowo prezenty wręczone przez najbliższą rodzinę mogą być całkowicie wolne od podatku, o ile osoba obdarowana zgłosi nabyte rzeczy do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. W przypadku otrzymania środków pieniężnych konieczne jest udokumentowanie ich otrzymania - dowodem może być przekaz środków na konto lub inny rachunek nabywcy (również przekaz pocztowy).

Otrzymanie prezentu, który przekroczy kwotę wolną od podatku, musi zostać zgłoszone w ciągu miesiąca. Wtedy należy złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w urzędzie skarbowym. Następnie fiskus określa wysokość podatku od spadków i darowizn, który musi być zapłacony w ciągu 14 dni od doręczenia odpowiedzi.

Poseł Platformy Obywatelskiej po zgłoszeniach od wyborców, którzy poinformowali go o kontrolach nowożeńców i dzieci przystępujących do pierwszej komunii zapytał także, w jaki sposób skarbówka może sprawdzać obdarowanych. W odpowiedzi ministerstwo określiło, że wyegzekwowanie należności z podatku od darowizn prowadzone jest przez skarbówki za pośrednictwem kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i innych czynności sprawdzających. W każdym przypadku, gdy organ podatkowy uzyska informację o nabyciu tytułem darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych (niezależnie od okoliczności nabycia), jest obowiązany z mocy prawa do podjęcia stosownych działań.

Więcej o: