ZUS wyłapuje osoby pracujące na zwolnieniu lekarskim. Ma nowe narzędzie. Miliony do zwrotu

ZUS ma nowe narzędzie, które ułatwia mu wyłapywanie osób nieprawidłowo wykorzystujących zwolnienie lekarskie. Tym, którzy pracują lub dorabiają i jednocześnie chorują, każe oddawać pieniądze. Z odsetkami.

ZUS ma nowe narzędzie, które znacząco ułatwia wyłapywanie osób pracujących na zwolnieniu lekarskim. To specjalna aplikacja działająca w systemie informatycznym. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" rekordziści na skutek przeprowadzonych kontroli przeprowadzonych z użyciem nowego narzędzia muszą oddać po kilka tysięcy złotych. Łączna kwota nieprawidłowości sięga 9,2 mln zł, a liczba wydanych decyzji wyniosła 9,2 tys. 

Aplikacja, z której korzysta ZUS, pozwala wychwycić nieprawidłowości zarówno wśród prowadzących działalność gospodarczą jak i zatrudnionych na etacie. 

Kwota dochodu nie ma znaczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do kwestii pracowania na zasiłku chorobowym podchodzi bardzo restrykcyjnie. Orzecznictwo sądowe potwierdza to stanowisko - osoba na zwolnieniu musi powstrzymać się od jakiejkolwiek aktywności zawodowej.

>>> System emerytalny w Polsce jest niezbyt wydajny i nie do końca sprawiedliwy. Co na ten temat twierdzi były prezydent Aleksander Kwaśniewski? Zobacz poniższe nagranie.

Zobacz wideo

Nie może nawet "dorabiać" - bez względu na to jaką kwotę otrzymamy za pracę na zwolnieniu lekarskim zostaniemy wezwani do spłaty całego zasiłku w kwocie brutto, wraz z odsetkami. Przed koniecznością zwrotu nie chroni zawieranie umów cywilnoprawnych - "o dzieło" lub "zlecenie", a także zawieranie kontraktów menedżerskich. 

ZUS nakaże zwracać zasiłek? Trzeba do sądu

Decyzja ZUS nie jest ostateczna, jednak w razie odrzucenia odwołania jedynym sposobem na uniknięcie zwrotu pobranych środków jest wystąpienie na drogę sądową. 

W sprawie roszczeń ZUS wypowiedział się też Trybunał Konstytucyjny. Orzekł on, że przepisy, które dopuszczają wydanie decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zasiłku chorobowego za okres trzech lat wstecz liczony od dnia ostatniej wypłaty jest zgodny z Konstytucją. 

Czytaj też: W 2040 emerytura wyniesie tylko 38 procent przeciętnych zarobków. Później będzie jeszcze gorzej

ZUS zachęca też przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 21 osób, by wypełniali i przesyłali do Zakładu specjalne formularze kontrolne zawierające informacje o nieprawidłowym wykorzystywaniu zwolnień wśród pracowników.