Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kogo dotyczy obowiązek spisowy?

Główny Urząd Statystyczny w 2021 roku przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jakie dane trzeba udostępnić oraz kogo dotyczy obowiązek spisowy?
Zobacz wideo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Metoda zakłada, że osoby biorące udział w spisie same przekażą wymagane informacje. Osoby, które nie będą mogły podać swoich danych za pośrednictwem aplikacji, zostaną spisane za pomocą wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI) lub wywiadu bezpośredniego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kogo obejmuje obowiązek spisowy?

Obowiązkowo Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie obejmował osoby fizycznie, które stale lub czasowo zamieszkują na terenie Polski i osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania. Dodatkowo spis obejmie budynki, mieszkania, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne pomieszczenia. Spis będzie obowiązkowy. Odmowa przekazania informacji może skutkować nałożeniem grzywny.

Zgodnie z ustawą spis ma odbyć się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Wcześniej GUS przeprowadzi spisy próbne, które mają wykluczyć błędy techniczne, organizacyjne czy metodologiczne - odbędzie się on w dwóch gminach od 1 do 31 października 2019 roku. Drugi próbny spis zaplanowany jest w 16 gminach w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 roku.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jakie informacje trzeba przekazać?

Jak podaje "Forsal" spis w 2021 roku będzie sprawdzał charakterystykę demograficzną, aktywność ekonomiczną, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystykę etniczno-kulturową, gospodarstwa domowe i rodziny oraz stan i charakterystykę zasobów mieszkaniowych.

  • Charakterystyka demograficzna osób: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa.
  • Aktywność ekonomiczna: status aktywności zawodowej, lokalizacja miejsca pracy, rodzaj działalności, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaje pobieranych świadczeń, źródło utrzymania.
  • Niepełnosprawność: samoocena niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, schorzenia powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
  • Migracje wewnętrzne i zagraniczne: okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania, miejsce zamieszkania rok przed spisem, przebywanie kiedykolwiek za granicą (rok przyjazdu do Polski, miejsce zamieszkania za granicą - kraj), kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
  • Charakterystyka etniczno-kulturowa: narodowość, język, wyznanie.
  • Gospodarstwa domowe i rodziny: stopień pokrewieństwa ze współlokatorami, tytuł prawny gospodarstwa domowego.
  • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych: rodzaj pomieszczeń, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania, liczba pokoi w mieszkaniu, wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, tytuł prawny mieszkania, rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stan zamieszkania budynku, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, własność budynku, liczba mieszkań w budynku, rok wybudowania budynku.
Więcej o: