Polska może stracić miliardy euro? W Brukseli trwają rozmowy nad zmianami w budżecie

Unia Europejska planuje przeznaczyć na projekty związane z ochroną klimatu więcej pieniędzy, niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Dla Polski oznaczać to będzie cięcia, które mogą wynieść nawet 13 miliardów euro.
Zobacz wideo

Według informacji, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej" w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej (na lata 2021-2027) przewiduje się wzrost wydatków na ekologię. Już poprzedni projekt Komisji Europejskiej był dla Polski niekorzystny, a według nieoficjalnych rozmów z dyplomatami z Brukseli wynika, że wsparcie unijne dla naszego kraju może być jeszcze mniejsze. 

Unia Europejska chce zwiększyć fundusze na ochronę klimatu. Dla Polski oznaczać to może mniejsze dotacje

Związane jest to także z kadencją Ursuli von der Leyen, która 1 listopada zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej. W wywiadach polityk zapewnia, że priorytetowy dla Komisji w nadchodzących latach ma być tak zwany zielony ład, a na ochronę środowiska i klimatu ma być przeznaczane więcej pieniędzy. Mają być one pozyskiwane m.in. z budżetów na rozwój polityki rolnej i polityki spójności. Zaoszczędzone w tym obszarze środki mają wynieść 100 mld euro.

Z pieniędzy przekazanych przez Unię Europejską na problemy związane z ekologią będzie mogła skorzystać także Polska. Jednak w przeciwieństwie do funduszu polityki rolnej i polityki spójności nie będzie to finansowanie z góry przydzielone państwom członkowskim. O pieniądze z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji państwa członkowskie będą musiały ze sobą konkurować. Jeśli się nie uda, Polska musi liczyć się ze stratą prawie 13 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej.

Jak do tej pory Unia Europejska walczyła ze zmianami klimatu? W ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020 zgromadzonych zostało około 180 mld euro, które przeznaczono na działania w zakresie ochrony środowiska. Stanowi to około 20 procent całego budżetu UE. Poza tym, niektóre państwa członkowskie przeznaczają na ten cel dodatkowe środki. Unia Europejska, ze środków pozyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji, finansuje projekty w dziedzinie energii niskoemisyjnej. Wspólnota chce do 2050 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 85-90 procent w porównaniu do 1990 roku. Zgodnie z ustaleniami programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE UE najbliższym czasie, do 2020 roku, o 20 procent ma się zwiększyć efektywność energetyczna, a o kolejne 20 procent zwiększyć pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Więcej o: