Chorwacja wejdzie do strefy Schengen? Spełnia kryteria KE. Zdecydują państwa UE

Komisja Europejska potwierdziła, że Chorwacja spełnia wszelkie wymagania, aby wejść do strefy Schengen, czyli obszaru, na którym została zniesiona kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. To czy Chorwacja wejdzie do strefy zależy od głosowania wszystkich państw członkowskich UE, a to musi być jednomyślne.
Zobacz wideo

"Komisja Europejska uważa, że "w oparciu o wyniki procesu oceny Schengen zapoczątkowanego w 2016 r. Chorwacja podjęła środki niezbędne do zapewnienia spełnienia warunków niezbędnych do pełnego stosowania przepisów i standardów Schengen" - czytamy w komunikacie KE.

Chorwacja spełnia warunki dla strefy Schengen

Do głosowania za przystąpieniem Chorwacji do strefy Schengen zachęcił państwa Wspólnoty ustępujący przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker.

Pochwalam Chorwację za jej wysiłki i wytrwałość, aby spełnić wszystkie warunki konieczne do przystąpienia do Schengen. Tylko dzięki zjednoczeniu i wspólnym działaniom możemy zapewnić silniejszą strefę Schengen. Dzielenie się osiągnięciami z Schengen musi być naszym wspólnym celem. Dlatego ufam, że państwa członkowskie podejmą właściwe kroki, aby Chorwacja wkrótce stała się pełnoprawnym członkiem Schengen

- podsumował Jean-Claude Juncker.

Także Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, opowiedział się za przystąpieniem Chorwacji do strefy Schengen, którą nazwał " jednym z największych i najbardziej namacalnych osiągnięć integracji europejskiej". Podkreślił też, że członkowstwo Chorwacji w Schengen przyczyni się do wzmocnienia strefy i zapewni lepszą ochronę zewnętrznych granic UE.

(...) Chorwacja podjęła środki w celu spełnienia niezbędnych warunków, musimy to uznać

- mówił 22 października Dimitris Avramopoulos.

Chorwacja w strefie Schengen. Zdecydują państwa UE

Układ z Schengen z 1985 r. zniósł kontrole na granicach wewnętrznych wśród państw europejskich, które do niego przystąpiły. Strefę Schengen tworzy obecnie 26 krajów: 22 państwa unijne, a także Islandia, Szwajcaria, Norwegia i Liechtenstein. Przypomnijmy, że Chorwacja rozpoczęła starania o wejście do strefy Schengen w 2015 r., dwa lata po przystąpieniu do UE.

Po formalnym uznaniu, że spełnione są wszystkie warunki konieczne związane z wejściem do strefy, Rada Europejska po konsultacji z Parlamentem Europejskim, podejmie ostateczną decyzję w toku głosowania, które musi być jednomyślne.

Więcej o: