Polski system emerytalny uwzględniony w australijskim rankingu. Jesteśmy poniżej średniej

Polska zostala uwzględniona po raz kolejny w australijskim rankingu systemów emerytalnych. Raport "Melbourne Mercer Global Pension Index" obejmował 37 państw. Najlepiej wypadły Holandia oraz Dania. Polska zajęła 21. miejsce
Zobacz wideo

Australijskie Centrum Studiów Finansowych we współpracy z firmą doradczą Mercer stworzyła po raz jedenasty ranking systemów emerytalnych. Ocenie podlegało 40 różnych kryteriów. Systemy emerytalne były oceniane nie tylko same w sobie, ale m.in. w relacji do inwestycji i wielkości oszczędności gospodarstw domowych. Raport uwzględnił 37 państw z całego świata, których łączna populacja stanowi niemal dwie trzecie ludności całego globu. Państwa były oceniane w skali od 0 do 100. Na ostateczny wynik składa się średnia ważona z trzech kryteriów: adekwatności, stabilizacja i integralności.

Adekwatność odpowiedzialna jest aż za 40 proc. całego wyniku. Uwzględniono w niej takie wskaźniki jak poziom świadczeń, udział oszczędności prywatnych oraz stopę zastąpienia, czyli relację średniej emerytury do średniej płacy. Na wynik miał wpływ także model systemu emerytalnego. Kryterium stabilności stanowi 35 proc. oceny. Wlicza się w nie m.in. sposób finansowania świadczeń, ich zabezpieczenie, demografię, wysokość zadłużenia państwa oraz jego wzrost gospodarczy. Najmniejszy wpływ na ocenę ma integralność, warta 25 proc., która dotyczy prywatnych oszczędności. Liczone tutaj były m.in.. skuteczność i efektywność nadzoru państwa, sposób nadzoru oraz zarządzania nad prywatnymi środkami przeznaczonymi na emeryturę przez państwo, a także zarządzanie ryzykiem i szeroko pojęta informacja i dostęp do produktów.

Polska w rankingu systemów emerytalnych wypadła poniżej średniej

Po zliczeniu wszystkich czynników średnia w 37 krajach wyniosła 59,3 punktów. Polski system emerytalny osiągnął wynik nieco poniżej tej średniej - 57,4 punktów zapewniło mu 21. miejsce. Na nasza ocenę złożyło się:

  • 62,5 punktów za adekwatność 
  • 45,3 punktów za stabilność 
  • 66 punktów za integralność. 

W zeszłym roku Polska z wynikiem 54,3 punktów zajęła 24. miejsce.Tegoroczny wzrost związany jest z nową ustawą, która nie została w raporcie nazwana wprost. Chodzi o wsparcie programów emerytalnych przez rozłożenie na raty 75 proc. aktywów, czyli o Pracownicze Plany Kapitałowe.

Najwyżej uplasowały się Holandia (81 punktów) oraz Dania (80,3 punktów), które jako jedyne przekroczyły próg 80 punktów. Z kolei tylko dwa państwa miały mniej niż 40 punktów – ostatnia Tajlandia uzyskała 39,4 punktów, a Argentyna 39,5 punktów.

Więcej o: