Autostrada Wielkopolska przegrała w sądzie UE. Spółka Kulczyka nie dostanie z powrotem niemal 1,4 mld zł

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu oddalił skargę spółki Autostrada Wielkopolska na decyzję Komisji Europejskiej. Ta dwa lata temu nakazała firmie zwrócić Polsce prawie 895 milionów złotych plus odsetki, łącznie ok. 1,38 mld zł. To wsparcie zostało uznane za nielegalną pomoc państwa. Spór ma związek z umową koncesyjną na budowę i eksploatację płatnego odcinka autostrady A2 podpisaną w 1997 roku.
Zobacz wideo

Chodzi o rekompensaty wypłacone przez polskie władze, które miały wynagrodzić spółce zmiany w prawie i zwolnienie samochodów ciężarowych z obowiązku płacenia winiet za przejazdy autostradą A2. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w tej sprawie w 2014 roku na wniosek polskich władz, które argumentowały, że Autostrada Wielkopolska od 2005 do 2011 roku uzyskała wsparcie finansowe niezgodnie z zasadami wspólnego rynku.

Komisja Europejska po wnikliwym dochodzeniu ogłosiła w połowie 2017 roku, że pieniądze wypłacone Autostradzie Wielkopolskiej stanowiły nadmierną rekompensatę państwa. Eksperci ustalili, że błędne były dane dotyczące ruchu pojazdów i przychodów, na podstawie których naliczono rekompensaty. Zdaniem Komisji, przewyższały one znacznie straty wynikające ze zmian w prawie.

W marcu 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Autostrada Wielkopolska wykonała decyzję Komisji Europejskiej i wpłaciła na konto wskazane przez resort 1,38 mld zł. Jednocześnie jednak spółka podjęła dalsze kroki prawne w celu odzyskania pieniędzy. Kilka miesięcy po ogłoszeniu decyzji przez Komisję Autostrada Wielkopolska odwołała się do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu.

W tym sporze Polska stanęła po stronie Komisji Europejskiej. Teraz sędziowie przyznali rację Brukseli i rządowi w Warszawie. Oddalili skargę spółki uznając, że Komisja nie popełniła błędu przy wydawaniu decyzji o nakazie zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej.

Wyrok Sądu UE może jeszcze zostać zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autostrada Wielkopolska z udziałem Kulczyków

Spółka Autostrada Wielkopolska jest powiązana z "imperium" finansowym rodziny Kulczyków. Aktualnie spółka KI One (dawniej Kulczyk Holding) posiada w firmie Autostrada Wielkopolska niespełna 24 proc. udziałów. 

Spółka Autostrada Wielkopolska powstała 27 lat z inicjatywy m.in. Jana Kulczyka. Jej zadaniem było wybudowanie i eksploatacja pierwszej polskiej autostrady płatnej ze Świecka do Konina.

Więcej o: