Likwidacja OFE. IKE czy ZUS? Polacy będą mieli tylko 3 miesiące na decyzję. I to w czasie wakacji i urlopów

Tylko trzy miesiące i to w sezonie wakacyjnym miliony Polaków będą musiały podjąć kluczową decyzję ws. zgromadzonych pieniędzy w OFE. Czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji będzie od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku - podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przekształcenie obecnych OFE w towarzystwa funduszy inwestycyjnych nastąpi 27 listopada 2020 r. W okresie od 1 czerwca do 1 sierpnia miliony Polaków będą musiały podjąć decyzję i złożyć deklarację. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej. 

Likwidacja OFE. IKE czy ZUS? Kiedy nie trzeba składać deklaracji?

Wybór IKE nie będzie wymagał żadnych aktywności – środki zostaną przekazane automatycznie. Zgodnie z projektem ustawy nastąpi to 27 listopada 2020 roku. Powszechne towarzystwa emerytalne obecnie prowadzące OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), w które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne.

Projekt ustawy został przyjęty przez rząd 26 listopada 2019 roku z propozycją nowej daty wejścia przepisów w życie - rząd zdecydował, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do prac w parlamencie, przypomniano w materiale.

Likwidacja OFE. IKE czy ZUS? Pieniądze na IKE będą prywatne

W projekcie ustawy zapisano wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Opcją domyślną będzie przejście z OFE na IKE. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających.

- "Każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w I filarze systemu emerytalnego" - podkreślono w komunikacie ministerstwa.

Likwidacja OFE. Które pieniądze będą dziedziczone?

Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.

Większość oszczędzających w OFE będzie miała wybór. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. "suwak" (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS.

Czytaj też: Likwidacja OFE. "Podatek Morawieckiego. Rząd wyraźnie potrzebuje tych pieniędzy teraz"

Likwidacja OFE. Do budżetu popłyną miliardy złotych

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga - do dnia 31 października 2021 roku. 

<<<< Zobacz też. Co się stanie z naszymi pieniędzmi z OFE?

Zobacz wideo

Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być wycofane na dotychczasowych zasadach. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze "znaczona" i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego, wskazano także.

Więcej o: