Dane GUS pokazują ogromne różnice w Polsce. Lubelskie na szarym końcu, jeśli chodzi o PKB na głowę

GUS podał dane dotyczące tego, jak PKB Polski rozkłada się pomiędzy województwa. Widać wyraźnie, jak mocno odstaje Warszawa i jak ogromne są różnice między poszczególnymi regionami.

Zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje, które regiony Polski mają największy wkład w tworzenie Produktu Krajowego Brutto. Dotyczy danych za 2018 rok i w dodatku jest wstępne (GUS zaznacza, że ostateczna wersja będzie opublikowana dopiero jesienią tego roku), ale dobrze obrazuje różnice między różnymi częściami Polski.

PKB na głowę w Polsce. Na końcu lubelskie, w Warszawie ponad trzykrotnie wyższe

Szczególnie uwagę zwraca porównanie PKB per capita, czyli na głowę mieszkańca - wskaźnik, który lepiej pokazuje stan zamożności społeczeństwa (choć też nie jest on idealny). GUS porównał województwa, przy czym dodatkowo wydzielił region warszawski stołeczny. PKB na głowę w tym drugim wyniósł 121 246 zł, to 220 proc. średniej krajowej, która wyniosła 55 066 tys. zł i trzy razy więcej niż w ostatnim w zestawieniu lubelskim (37,1 tys. zł)

Wskaźnik PKB na głowę mieszkańca równy lub wyższy średniej krajowej mają jeszcze tylko trzy województwa: dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie. Najsłabiej wygląda cała tzw. ściana wschodnia.

Gdzie najmocniej dokładają się do PKB

Ogółem sam PKB w cenach bieżących (to ważne o tyle, że zwykle używany jest wskaźnik PKB w cenach stałych) rósł w 2018 roku w całym kraju. Średnio o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim, 2017 rokiem, przy czym najszybciej w regionie podkarpackim - o 7,8 proc., a najwolniej znów w lubelskim - o 3,5 proc.

Poza tempem wzrostu GUS podał też, jaki udział miały poszczególne regiony w generowaniu PKB. Tu podobnie widać ogromne różnice na tle kraju. W warszawskim stołecznym było to 17,4 proc., w śląskim 12,3 proc., w wielkopolskim 9,8 proc., w dolnośląskim 8,3 proc., w małopolskim 8,1 proc., w łódzkim 6,0 proc., w pomorskim 5,9 proc., w mazowieckim regionalnym 5,2 proc., w kujawsko-pomorskim 4,4 proc., w podkarpackim 3,9 proc., w lubelskim i zachodniopomorskim 3,7 proc., w warmińsko-mazurskim 2,6 proc., w świętokrzyskim 2,3 proc., w lubuskim i podlaskim 2,2 proc. w opolskim 2,0 proc.

Jak podaje GUS, w 2018 roku ponad połowa wartości PKB Polski została wytworzona w pięciu regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

>>>Zobacz też, jak Wenezuela z naftowego gracza stała się wielkim przegranym:

Zobacz wideo
Więcej o: