Ulga na dziecko a PIT 2020. Ile można dostać? Jak złożyć wniosek o ulgę?

Jak co roku już wkrótce będziemy rozliczać PIT-y za ubiegły rok. Ulga na dziecko pozwala rodzicom na płacenie niższych podatków. Jak można złożyć wniosek o ulgę? Ile wynosi w 2020 roku?

Zeznania podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku. Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy rozliczający się poprzez formularze PIT-36 oraz PIT-37. Skorzystać z tego mogą nie tylko rodzice, ale także  opiekunowie prawni czy rodzice zastępczy. W przypadku ulgi podatkowej prawa rodzicielskie nie są czynnikiem najważniejszym, gdyż na niższe podatki mogą liczyć osoby faktycznie wychowujący dzieci

Ulga na dziecko za 2019 rok. Komu przysługuje? Ile możemy otrzymać?

Ulgę podatkową można otrzymać na każde niepełnoletnie dziecko. Skorzystać z niej mogą również rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymujących dodatek pielęgnacyjny oraz dzieci poniżej 25. roku życia, jeśli wciąż się uczą, a ich dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3089 zł. Wysokości ulgi jest zależna od tego, na które dziecko przysługuje. Aktualnie stawki kształtują się następująco: 

  • na pierwsze i drugie dziecko - 1112,04 zł rocznie,
  • na trzecie dziecko - 2000,04 zł rocznie, 
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 2700 zł rocznie.

Jeśli podatnik posiada jedno dziecko, kluczowy jest czynnik dochodowy. Dochód małżeństwa w okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 112 tys. zł. W przypadku osoby niebędącej w związku małżeńskim próg ten wynosi 56 tys. zł. Nie dotyczy to osób samotnie wychowujących dziecko. Dla nich utrzymany jest limit w wysokości 112 tys. zł. 

Zobacz wideo

Ulga na dziecko. Na co zwrócić uwagę podczas składania wniosków? 

Ulgę odlicza się podczas składania zeznania podatkowego. Należy dołączyć formularz PIT/O, a także podać liczbę dzieci oraz ich dane dane osobowe. W przypadku nowo narodzonych potomków należy zaznaczyć za jaki okres przysługuje ulga. Będzie ona odpowiednio pomniejszona. Oddzielnie składający PIT-y rodzice powinni ustalić wcześniej, w jakiej części dzielą się ulgą. 

>>> Czytaj także: PIT. Ulga na internet 2020. Kto może odliczyć? Jak skorzystać? Ile wynosi?

Więcej o: