Ważne stanowisko UOKiK ws. wcześniejszych spłat kredytów. Banki muszą zwrócić opłaty i prowizje

Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. zwrotu prowizji i opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu jest potwierdzeniem wcześniejszego wyroku TSUE w tej sprawie. Według obydwu instytucji banki muszą zwrócić pieniądze kredytobiorcom.

We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE ws. C-383/18), według którego przy wcześniejszej spłacie kredytu banki oraz inne instytucje finansowe powinny oddawać klientom pobrane prowizje bądź opłaty. Stanowisko w tej sprawie zajął również prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, dając klientom banków kolejny argument w przypadku, gdyby instytucje nie chciały dostosować się do nowych przepisów. 

Zobacz wideo Studio Biznes - odc. 26

Stanowisko UOKiK ws. wcześniejszej spłaty kredytów: "Kredytobiorcy powinni domagać się zwrotu opłat i prowizji"

UOKiK zaznacza, że spora część banków oraz przedstawicieli branży ubezpieczeniowej rozlicza się z klientami w prawidłowy sposób. Urząd przypomina jednak o prawach kredytobiorców w momencie wcześniejszej spłaty kredytu.  

Konsumenci - w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki - powinni domagać się od banków i instytucji pożyczkowych proporcjonalnego zwrotu pobranych opłat i prowizji. Oczekuję, że instytucje finansowe będą proporcjonalnie liniowo rozliczać się z klientem ze wszystkich pobranych opłat, gdy ten wcześniej spłacił pożyczkę lub kredyt konsumencki

- mówi, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zwracając uwagę na fakt, że to właśnie dodatkowe opłaty oraz prowizje w przypadku pożyczek i kredytów konsumenckich stanowią poważną cześć kosztów. Dlatego też w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu banki tym bardziej są zobowiązane do oddania pieniędzy. 

UOKiK przypomina również, że przy wyliczaniu zwrotu powinna być stosowana metoda liniowa. "Polega ona na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania – i tę sumę powinna oddać konsumentowi" - czytamy w komunikacie, w którym znajdziemy również szereg porad dla osób biorących kredyty. 

Więcej o: