Ubezpieczenie zdrowotne. Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia i jak to zrobić?

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich pracujących osób. Pozostałe osoby, np. dzieci, mogą zostać podpięte pod członka rodziny, co pozwoli im korzystać z polskiej służby zdrowia. Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia i jak to zrobić?

W Polsce istnieje system obowiązkowego ubezpieczenie zdrowotnego. Każdy, kto pracuje, musi opłacać składki na NFZ. Dzięki temu uzyskuje nieodpłatny dostęp do służby zdrowia w Polsce. Co z osobami, które nie pracują? Mogą one dobrowolnie opłacać składkę w wysokości 202,50 zł. Jeśli jest to niepracujący członek rodziny, można podpiąć go pod własne ubezpieczenie, dzięki czemu bez wnoszenia dodatkowych opłat on także będzie mógł korzystać nieodpłatnie z polskiej służby zdrowia. 

Można zgłosić swojego męża albo swoją żonę, swoje dziecko lub dziecko męża, albo żony, dziecko przysposobione, dziecko obce, którego jesteś opiekunem prawnym, dziecko obce, jeżeli stanowisz dla niego rodzinę zastępczą, albo tworzysz rodzinny dom dziecka, następnie swojego wnuka albo wstępnych, czyli swoich rodziców, dziadków, o ile mieszkają razem z tobą 

- wymienia Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla "Polska Times". Dzieci można ubezpieczyć do momentu ukończenia przez nie 18 lat lub do 26. roku życia, jeśli uczą się lub studiują. Ograniczenie wiekowe nie dot. dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzieci można podpiąć również pod dziadków, jeśli oboje rodziców pozostaje bez pracy. Ubezpieczenie zdrowotne nie przysługuje partnerom żyjącym w związkach nieformalnych, nawet jeśli razem mieszkają i wychowują wspólnie dzieci. Swoim ubezpieczeniem można objąć jedynie małżonków.

Zobacz wideo Jak skrócić kolejkę do lekarza? Ekspert odpowiada

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenie zdrowotnego?

Aby zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZCNA. Na dokumencie należy podać dane dopisywanej do ubezpieczenia osoby. Warto powtórzyć, że nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, więc nie wpływa na rozliczenie składek ZUS

Jeśli członek rodziny objęty naszym ubezpieczeniem znajdzie pracę, trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu go. 

Więcej o: