Agencja Fitch potwierdza rating Polski. Nasza gospodarka "dość odporna na szok"

Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A minus/F2, odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A minus/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

W komunikacie prasowym Fitch napisał o mocnych fundamentach makroekonomicznch i dobrze zdywersyfikowanej gospodarce, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą. Według agencji, pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wzrost PKB w 2020 roku (1,8 proc.), ale jednocześnie oczekuje przywrócenia trwałego tempa wzrostu w 2021 roku (3,2 proc.).

Zdaniem Fitch, Polska powinna być dość odporna na szok wywołany pandemią COVID-19 ze względu na zróżnicowaną gospodarkę, stosunkowo zrównoważony rachunek bieżący oraz przestrzeń fiskalną zdolną pomieścić dodatkowe działania fiskalne.

Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2020-2021 zrewidowana została przez Fitch odpowiednio do 5 proc. oraz 3,3 proc. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w 2019 r. wyniesie według agencji- 50,3 proc., w 2020 wzrośnie do 54,3 proc., by w 2021 roku spaść do poziomu 52,1 proc.

Zobacz wideo Jak szybko polska gospodarka odbije się po recesji związanej z koronawirusem? Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiada
Więcej o: