NBP wpłacił do budżetu 7,4 mld złotych. Glapiński: "dobre decyzje inwestycyjne"

Narodowy Bank Polski wpłacił do budżetu państwa ponad 7,4 mld zł z ubiegłorocznego zysku. Bank poinformował o tym w komunikacie. Wpłacona kwota stanowi 95 procent zysku wypracowanego przez NBP w 2019 roku.
Zobacz wideo

Narodowy Bank Polski wypracował w 2019 roku zysk w kwocie 7,828 mld zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku podlega podziałowi na wpłatę do budżetu w wysokości 7,437 mld zł i odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 391,4 mln zł.

Wpłata tak znacznej kwoty do budżetu państwa jest możliwa dzięki skutecznym działaniom NBP, w tym dobrym decyzjom inwestycyjnym dotyczącym lokowania rezerw dewizowych

- powiedział prezes NBP Adam Glapiński, cytowany w komunikacie. Jednocześnie wskazał, że w ubiegłym roku jedną z ważniejszych decyzji NBP był zakup 100 ton złota.  

Glapiński: Łagodzimy negatywne skutki ekonomiczne pandemii

Zasilenie budżetu państwa tak istotną kwotą oraz tegoroczne działania NBP będą wspierać polską gospodarkę i Polaków. W ostatnich miesiącach NBP podjął bowiem wiele kroków nakierowanych na łagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 

- dodał. Adam Glapiński wskazał, że NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie wyprzedzająco zareagował na spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej i już od połowy marca rozpoczął działania wspierające polską gospodarkę.

Byliśmy świadomi, że pandemia może silnie ograniczyć aktywność gospodarczą na świecie i w Polsce, a także obniżyć inflację, więc zdecydowaliśmy się na natychmiastową reakcję, by złagodzić jej wpływ na sytuację finansową Polaków. Trzykrotnie obniżyliśmy stopy procentowe, w tym główną stopę procentową NBP do historycznie niskiego poziomu 0,1 proc., czego efekty w postaci niższych rat kredytowych szybko odczuły setki tysięcy kredytobiorców, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. By wzmocnić ten efekt rozpoczęliśmy także skup obligacji skarbowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym

- powiedział szef banku centralnego.

Bank centralny wskazał, że główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP za 2019 r. miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 mld zł).

Więcej o: