Orlen będzie pozyskiwał metan od krów. Powstanie 20 biogazowni według nowoczesnego polskiego projektu

Przemysł mięsny to sektor, który ma olbrzymi wpływ na zmiany klimatu. Krowa potrafi w ciągu roku wyprodukować nawet 100 kg metanu, który jeszcze bardziej niż dwutlenek węgla przyczynia się do katastrofy klimatycznej. Szacuje się, że bydło, którego pogłowie wynosi globalnie 6,5 miliarda, odpowiada za 18 proc. emisji CO2. Więcej niż cały transport. Metan od krów można jednak gromadzić. Zamierza robić to Orlen, który planuje wybudować 20 biogazowni opartych na zaawansowanej polskiej technologii.

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwalają na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja projektu będzie oznaczała dla spółki utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt. 

Orlen Południe podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie ze spółką H.Cegielski-Poznań, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Podpisany list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, będących obecnie w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podlegającego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaznaczono.

Głównym inwestorem w projekcie budowy biogazowni rolniczych byłby Orlen Południe. Spółka konsekwentnie przekształcana jest w nowoczesną biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje. W Trzebini trwa budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów. Spółka planuje również budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii w Jedliczu. W rafinerii Orlen Południe w Trzebini powstaje również instalacja do produkcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie biometan, wymieniono.

Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy. Biotechnologie to kierunek, w którym zmierzają nowoczesne gospodarki, w tym także polska. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. Realizowane przez nas inwestycje istotnie przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę zakładanego celu

- powiedział prezes Orlen Południe Marcin Rej, cytowany w komunikacie.

Zobacz wideo #Wakacje2050. Pocztówka z gór

Gaz od krów. Biogazownie powstaną na podstawie polskiego projektu

Zgodnie z zawartym porozumieniem, generalnym wykonawcą biogazowni zostałby H.Cegielski-Poznań. Spółka posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych biogazowni opartych o polski patent. Konstrukcja wyprzedza technologicznie konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał dla krajowego rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii, przekonuje resort rolnictwa.

Mamy szansę zrewolucjonizować polską wieś, dostarczając najnowocześniejszą technologię pozwalającą na zagospodarowanie substratów rolniczych, które odpowiednio przetworzone w naszych biogazowniach umożliwią wyprodukowanie energii elektrycznej oraz biometanu, czyli produktów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mamy satysfakcję, że propozycja budowy biogazowni spotkała się z akceptacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR-u oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z kolei wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu stawki za energię elektryczną z biogazu pozwolą na szybki zwrot inwestycji, zapewniając im efektywność ekonomiczną

- powiedział prezes H.Cegielski-Poznań Rafał Kreduszyński.

Projekt budowy biogazowni byłby realizowany w gospodarstwach rolnych, prowadzonych obecnie przez spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Współpraca spółek Skarbu Państwa z KOWR i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umożliwiłaby nie tylko dywersyfikację źródeł energii, budowę silnej pozycji Polski w obszarze OZE, czy rozwój rodzimych technologii, lecz także transfer osiągnięć naukowych na grunt biznesu i przemysłu, podsumowano.

Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Więcej o: