Martwe robaki, szkło i pleśń w tartych burakach. GIS wycofuje partię produktu

W tartych buraczkach wyprodukowanych dla sieci sklepów Lewiatan znaleziono martwe szkodniki, fragmenty szkła oraz pleśń. Trefna partia jest wycofywana z obrotu.

Chodzi o Buraczki wiórki Lewiatan 290 g w słoiku. Zostały one wyprodukowane dla: Lewiatan Holding S.A. przez P.P.H.U. "Frutico", Export-Import, Szczepan Stanik, ul. Leśna 11, 98-330 Nowe Gajęcice.

Jak czytamy w ostrzeżeniu GIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna pobrała do analizy próbki produktu. Na podstawie oceny laboratoryjnej w produkcie stwierdzono: w 3 z 4 pobranych próbek obecność pleśni, w 2 z 4 próbek obecność zanieczyszczeń biologicznych (martwe, zasuszone szkodniki), natomiast w 1 z 4 próbek obecność czterech odłamków szkła.

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu

Produkt: Buraczki wiórki Lewiatan, 290 g;

Wyprodukowano dla: Lewiatan Holding S.A. przez P.P.H.U. "Frutico", Export-Import, Szczepan Stanik, ul. Leśna 11, 98-330 Nowe Gajęcice;

Numer partii: 15.07.2021/B;

Data minimalnej trwałości: 15.07.2021 r.

Buraczki są wycofywane z obrotu

O stwierdzonych niezgodnościach został bezzwłocznie poinformowany właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny pełniący nadzór nad zakładem produkcyjnym.

W poniedziałek 5 października przedstawiciele PPIS w Pajęcznie przeprowadzili kontrolę w P.P.H.U "FRUTICO", Eksport - Import, Szczepan Stanik, Nowe Gajęcice, ul. Leśna 11, 98-330 Pajęczno, w czasie której ustalono, że produkt pn. Buraczki wiórki marki Lewiatan, oznakowany numerem partii: 15.07.2021/B i datą minimalnej trwałości: 15.07.2021 wyprodukowano dnia 15.07.2020 r. w ilości 6400 sztuk.

Cała partia ww. produktu została dostarczona do odbiorcy: Lewiatan Holding S.A. Zakład uruchomił procedurę wycofania kwestionowanego produktu z obrotu. Producent poinformował odbiorcę o konieczności pilnego wycofania w/w partii z obrotu.

Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że nie należy spożywać produktu z partii wskazanej w komunikacie.

Więcej o: