Podatek od posiadania psa w 2021 roku idzie w górę. Ile wynosi? Kto jest z niego zwolniony?

W 2021 roku podatek od posiadania psa wzrośnie Właściciele psów do 30 kwietnie muszą uiścić podatek od posiadania ukochanego pupila. Danina wynosi niewiele ponad 100 złotych. Informujemy, czy obowiązuje w każdej gminie oraz, kto jest z niego zwolniony.

Właściciele psów do 30 kwietnia 2021 roku będą musieli zapłacić podatek za posiadanie psa. Danina nie dotyczy jednak wszystkich, gdyż o wprowadzeniu jej indywidualnie decyduje rada gminy. W 2021 roku wzrośnie jednak maksymalna stawka podatku

Podatek od posiadania psa. Ile wynosi w 2021 roku?

Podatek od posiadania psa został wprowadzony na mocy ustawy z 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych. W 2021 roku wyniesie on maksymalnie 130,30 zł, czyli o prawie pięć złotych więcej niż w 2020 roku (125,40 zł). W 2019 roku podatek wynosił natomiast 123,18 zł. Jeśli zwierzę urodziło się w pierwszej połowie roku, to trzeba zapłacić pełną stawkę, natomiast w przypadku narodzin w drugiej połowie opłata wynosi 50 proc. stawki rocznej. 

Zobacz wideo Zapłacimy wyższe podatki? „Jestem przekonany, że w rządzie się o tym myśli”

Podatek od posiadania psa. Kto jest z niego zwolniony?

Jak wspomnieliśmy powyżej podatku nie muszą uiszczać właściciele czworonogów w gminach, w których nie jest on obowiązkowy. Decyzję o tym, ewentualnie wraz ze stawką można sprawdzić na stronach internetowych urzędów gmin i miast. W ustawie wymieniono grupy osób, które są zwolnione z opłacania podatku bez względu na miejsce zamieszkania: 

  • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe (z tytułu posiadanie jednego psa),
  • podatnicy podatku rolnego (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów),
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego,
  • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (z tytułu posiada jednego psa),
  • personel dyplomatyczny i urzędów konsularne, jeśli nie są obywatelami Polski (zasada ważna tylko pod warunkiem wzajemności).
Więcej o: