Białoruś ogranicza możliwość wyjazdu z kraju. Granice zamknięte od 18 grudnia

Władze Białorusi przyjęły rozporządzenie, na mocy którego ograniczono możliwość wyjazdu z kraju. Oficjalną przyczyną wprowadzenia takiego rozwiązania jest walka z epidemią koronawirusa.
Zobacz wideo Starcia na Białorusi po sekretnym zaprzysiężeniu Łukaszenki

O ograniczeniu wyjazdów z Białorusi pisze m.in. białoruska agencja prasowa BelTA.

7 grudnia białoruska Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które mówi o "tymczasowym wstrzymaniu przekraczania granicy państwowej Republiki Białorusi w celu wyjazdu z Republiki Białorusi". Dokument ten wejdzie w życie 18 grudnia. Oficjalnym powodem ograniczenia mobilności osób przebywających na Białorusi jest pandemia koronawirusa. Istotne jest jednak, że rozporządzenie nie wprowadza ograniczeń dotyczących wjazdu na teren tego państwa. Co więcej, nowe zasady dotyczą tylko lądowych przejść granicznych. Nadal będzie można opuszczać Białoruś samolotem i wyjeżdżać do Rosji - informuje dziennikarz i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. 

Białoruś ogranicza wyjazdy z kraju. Zakaz nie dotyczy m.in. dyplomatów i kierowców międzynarodowych

Restrykcje związane z przekraczaniem białoruskiej granicy będą dotyczyć zarówno obywateli Białorusi, jak i cudzoziemców, którzy posiadają pozwolenie na pobyt stały lub czasowy. Zwolnieni z zakazu wyjazdu z kraju będą m.in. kierowcy transportu międzynarodowego, osoby z paszportami dyplomatycznymi oraz osoby wyjeżdżające z Białorusi ze względu na leczenie lub pogrzeb bliskiej osoby. Osoby wyjeżdżające do pracy lub na studia będą mogły przekroczyć granicę tylko raz na sześć miesięcy.

Ograniczenia dotyczące wjazdu na Białoruś nie zostały wprowadzone, jednak obywatele Białorusi przyjeżdżający do kraju muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Cudzoziemcy powyżej szóstego roku życia muszą posiadać ponadto oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdza negatywny wynik badania laboratoryjnego w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Więcej o: