GUS alarmuje. Ziemia w Polsce coraz bardziej jałowa

GUS informuje, że 69 procent gruntów rolnych w Polsce zostało uznanych za silnie zakwaszone. Konsekwencją tego są mniejsze plony oraz zanieczyszczenie wód gruntowych nawozami.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport "Ochrona Środowiska 2020", w którym przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące gruntów w Polsce. Z raportu wynika, że 69 proc. terenów rolniczych w Polsce jest zbyt zakwaszonych, co - jak zostało podkreślone w raporcie GUS - jest jednym głównych czynników ograniczających produkcję rolną. Takie zjawisko powoduje także inne niekorzystne zjawiska. 

Zobacz wideo Senator Jackowski o przyszłości nowego ministra rolnictwa

GUS alarmuje. Ziemie w Polsce są jałowe. Wiele szkodliwych konsekwencji tego zjawiska 

Wpływ na zjawisko zakwaszenia ziemi mają warunki atmosferyczna, ale także intensywna działalność rolnicza. Ziemia wyjaławia się w momencie, gdy co roku uprawiane są na niej te same gatunki zbóż bądź kukurydzy. Z danych GUS wynika, że z roku na rok wzrasta udział terenów zakwaszonych. Konsekwencją tego są mniejsze plany, a także konieczność podawania glebie wapna. 

GUS informuje także, że wpływa to na zdrowotność roślin, które nie są w stanie zagospodarować podawanych nawozów. To z kolei powoduje, że nawozy azotowe i fosforowe trafiają do wód gruntów, przyczyniając się do zanieczyszczenia jezior oraz rzek. 

Więcej o: