Amazon "kupuje" Cypr, a ludzkość ucieka z miast. Szokujące prognozy na 2021 r.

Saxo Bank, jak co roku, przygotował zestawienie 10 szokujących prognoz, które potencjalnie mogłyby wstrząsnąć światową gospodarką. To mało prawdopodobne scenariusze, które dają jednak dobry wgląd w to, czego najbardziej obawiają się inwestorzy.

Duński Saxo Bank opublikował 10 szokujących prognoz na 2021 rok. Warto pamiętać, że nie są to oficjalne prognozy rynkowe, a raczej zestaw szereg mało prawdopodobnych i niedocenianych wydarzeń, których materializacja mogłaby wstrząsnąć rynkami finansowymi. 

Zobacz wideo Czy dobowe raporty Ministerstwa Zdrowia można uznać za rzetelne?

Jak tłumaczą autorzy prognoz, stanowią one przede wszystkim ostrzeżenie dla inwestorów. Mają ich skłonić do rozważenia wszelkich możliwych scenariuszy, nawet jeżeli nie są one prawdopodobne. To szczególnie istotne w kontekście tegorocznego nieoczekiwanego kryzysu związanego z COVID-19.

Globalna pandemia i zamrożenie gospodarki mogłaby przecież znaleźć się na liście ubiegłorocznych "szokujących prognoz", a wiele osób uznałoby taki scenariusz za mało prawdopodobny.

 Pandemia COVID-19 i bolesny cykl wyborczy w Stanach Zjednoczonych przybliżyły to, co mogło wydawać się odległą przyszłością, drastycznie przyspieszając niemal każdy kluczowy społeczny i technologiczny trend. Krótko mówiąc, traumy 2020 r. powodują, że w 2021 r. przyszłość stanie się teraźniejszością

- tłumaczy Steen Jakobsen, dyrektor ds. inwestycji w Saxo Banku.

Byliśmy świadkami najszybszej bessy i ożywienia gospodarczego w historii, a bilanse banków centralnych i deficyty fiskalne eksplodowały w bezprecedensowym tempie. Dlatego nasza nie do końca szokująca prognoza jest taka, że 2021 r. zapoczątkuje proces weryfikacji, czy 'przeciąganie i udawanie' może trwać w nieskończoność, nawet jeżeli rynki już uwzględniają to oczekiwanie w swoich wycenach.

- dodaje.

Zdaniem Steena Jakobsena pandemia COVID-19 przyspieszy proces transformacji na rynku pracy, a jednocześnie tort gospodarczy jeszcze bardziej urośnie - nawet per capita. Oto 10 szokujących prognoz na 2021 roku, które przedstawił Saxo Bank.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

1. Amazon "kupuje" Cypr

W 2021 roku Amazon oraz inni internetowi giganci z jeszcze większym niepokojem będą patrzeć na działania rządów, które mają na cele ograniczenie ich wpływów. Korporacje stały się zbyt potężne i są nisko opodatkowane. Zatrudniają armię lobbystów, a niektóre przyjmują quasi-rządowe podejście.

W 2021 r., w miarę, jak temperatura w centrali będzie rosła, odpowiednie kroki podejmie Amazon, przenosząc swoją unijną siedzibę na Cypr. Po doświadczeniu twardej ręki UE w czasie kryzysu długu publicznego w latach 2010-2012, państwo to z radością powita giganta i związane z nim wpływy podatkowe, które umożliwią obniżenie relacji długu do PKB o prawie 100 proc.

Unijni regulatorzy szybko zorientują się w sytuacji i podejmą kroki przeciwko Amazonowi, zmuszając korporację do zmiany praktyk, a Cypr i inne państwa członkowskie do harmonizacji przepisów podatkowych. Również USA i inne kraje zaczną zwalczać monopolistów w 2021 roku.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

2. Niemcy udzielają Francji pomocy finansowej

Francja będzie jednym z europejskich krajów o największym zadłużeniu w nadchodzących latach. Przed pandemią COVID-19, dług publiczny sięgał niemal 100 proc. PKB, a dług prywatny gwałtownie rósł do poziomu prawie 140 proc. PKB - przekraczając zadłużenie Włoch (106 proc.) czy Hiszpanii (119 proc.). Działania ratunkowe w obliczu pandemii jedynie przyspieszyły ten proces - przewiduje się, że w 2021 r. poziom długu publicznego Francji przekroczy 120 proc. PKB.

Pomimo olbrzymiego, wynoszącego 100 mld EUR pakietu bodźców fiskalnych i programu, w ramach którego państwo gwarantuje do 90 proc. kredytów dla firm, Francja nie będzie w stanie uniknąć fali upadłości, ponieważ wiele spółek z sektora usługowego będzie bezsilnych wobec nieustannie wprowadzanych i odwoływanych lockdownów.

Ze względu na fatalny stan finansów i wysoki poziom długu, Francja nie będzie miała wyboru i będzie zmuszona do zwrócenia się do Niemiec z prośbą o umożliwienie EBC dodrukowania wystarczającej ilości euro w celu ratowania francuskich banków i uniknięcia załamania całego systemu.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

3. Blockchain eliminuje fake newsy

Rosnące zagrożenie dezinformacją i erozja zaufania do nawet znanych serwisów informacyjnych osiągnie poziom krytyczny i niezbędna będzie reakcja całej branży. Największe koncerny medialne i platformy społecznościowe będą zmuszone do przeciwdziałania sfabrykowanym i wprowadzającym w błąd informacjom.

Rozwiązaniem będzie rozległa sieć blockchain, skoncentrowana na rozpowszechnianiu wiadomości w sposób niezmieniony, z możliwością weryfikacji treści i źródła. Dzięki swojej strukturze wprowadzane zmiany byłyby natychmiast widoczne dla wszystkich, a każda informacja umożliwiałaby identyfikację jej źródła, co wyeliminowałoby fake newsy.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

4. Nowa chińska waluta cyfrowa wstrząsa przepływami kapitałowymi

Digital Currency Electronic Payment (DCEP) będzie opartą na technologii blockchain cyfrową wersją juana. W 2019 r. 80 proc. wszystkich płatności w Chinach odbywało się za pośrednictwem aplikacji WeChat Pay i AliPay. Ludowy Bank Chin będzie chciał pójść o krok dalej i w ramach tego procesu poprawić skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej dzięki coraz bardziej bezgotówkowemu społeczeństwu i w celu zwiększenia inkluzywności finansowej.

Zapewnienie cudzoziemcom pełnego dostępu do chińskich rynków kapitałowych zlikwiduje główną obawę zagranicznych inwestorów dotyczącą transakcji i inwestycji w CNY, tj. kwestię płynności tej waluty i bezpośredniego dostępu do własnych inwestycji na terytorium Chin. Równocześnie stabilność chińskiej waluty oraz zintegrowane z nią identyfikowalność

Otwarcie chińskiego rachunku kapitałowego i stworzenie waluty, która mogłaby walczyć z dolarem o status waluty rezerwowej pomoże zwiększyć konsumpcję w Chinach, sfinansować nowy chiński system emerytalny i pogłębić rynki kapitałowe w Państwie Środka.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

5. Synteza jądrowa przenosi ludzkość w świat bogactwa energetycznego

Jeżeli gospodarka ma nadal rosnąć w tempie zbliżonym do historycznego, świat będzie potrzebował znacznie więcej energii. Większość technologii alternatywnej i zielonej energii nie stanowi na razie rozwiązania. Świat pilnie potrzebuje przełomu w tej dziedzinie.

I oto nadchodzi 2021 r., w którym sztuczna inteligencja rozwiązuje nieliniowe zawiłości fizyki plazmy, torując drogę komercyjnej energii termojądrowej.

Opracowany przez MIT projekt reaktora syntezy jądrowej SPARC, który zatwierdzono w 2020 r. jako realna droga do mniej kosztownej energii termojądrowej, zostanie ulepszony dzięki nowemu modelowi SI. Co ważniejsze, olbrzymie inwestycje ze strony sektora publicznego i prywatnego pozwoliłyby na wdrożenie nowego projektu syntezy jądrowej w ciągu zaledwie kilku lat.

Opanowanie energii termojądrowej otworzy przed nami perspektywę świata, którego postęp, dzięki odsalaniu i rolnictwu wertykalnemu, nie będzie już hamowany przez niedobór wody czy żywności.

Będzie to świat z tanim transportem i w pełni rozwiniętą automatyzacją, przez co obecne najmłodsze pokolenie będzie ostatnim pracującym z konieczności. Co najlepsze, energia termojądrowa pozwoli prawie każdemu krajowi uniezależnić się od dostaw żywności i energii oraz zapewni najszybszy i największy wzrost poziomu życia w historii.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

6. Bezwarunkowy dochód podstawowy dziesiątkuje duże miasta

Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła ożywienie w kształcie litery K, które dotychczas prowadziło do nierówności i rozdarcia tkanki społecznej. Finansjalizacja gospodarki oznacza, że jeden dochód nie wystarcza już na utrzymanie rodziny.

Ryzyko, że społeczeństwa zostaną rozdarte, uświadomi nam, że działania związane z COVID-19 nie były zwykłą paniczną reakcją, ale początkiem nowej, trwałej rzeczywistości w postaci bezwarunkowego dochodu podstawowego.

W nowej erze powierzchnie biurowe staną się przeszacowane. Powodem będzie redukcja miejsc pracy przez ich automatyzację oraz częstszą pracę z domu, upowszechniona podczas pandemii COVID-19. Wartość komercyjnych nieruchomości biurowych spadnie, a wraz z nią wartość nieruchomości przeznaczonych na restauracje i sklepy obsługujące pracowników firm.

Równocześnie z dużych miast zaczną wyjeżdżać specjaliści i personel pomocniczy, gdyż możliwości pracy będą coraz mniejsze, a życie w małych, zbyt drogich mieszkaniach w niebezpiecznych dzielnicach straci na atrakcyjności.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

7. Dywidenda innowacyjna doprowadzi do utworzenia Obywatelskiego Funduszu Technologicznego

Marsz nowych technologii, połączony z poleganiem na dotychczasowych zasadach gospodarki, już teraz podważa umowę społeczną, a nawet niszczy tkankę społeczną. COVID-19 przyspieszył te tendencje. W 2021 r. i później nasze społeczeństwo będzie musiało znaleźć nową ścieżkę, aby uniknąć pogłębiania się niesprawiedliwości, ale także przewrotów politycznych i niepokojów

W 2021 r. nastąpi gruntowny przegląd polityki, zwieńczony przyjęciem nowego podejścia do zmniejszania nierówności, które nie będzie jedynie nowelizacją kodeksu podatkowego.

Powstanie Obywatelski Fundusz Technologiczny, który przeniesie część własności aktywów kapitałowych na każdego obywatela, a dodatkowa część trafi do zwolnionych pracowników, umożliwiając im i wszystkim innym udział we wzroście gospodarczym cyfrowej ery.

Ta polityka będzie przedstawiana jako „Dywidenda Innowacyjna” i w znacznym stopniu przyczyni się do złagodzenia ekonomicznych i społecznych obaw tych, którzy w ostatnich latach nie brali udziału w rozwoju gospodarczym. Uwolni ona olbrzymią przedsiębiorczość w skali jednostki i społeczeństwa, gdyż miliony ludzi będą miały więcej czasu, bez konieczności wykonywania powtarzalnej  pracy.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

8. Skuteczna szczepionka na COVID-19 uderza w przedsiębiorstwa

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła niebezpieczne lewarowanie światowej gospodarki, które zapoczątkował kryzys finansowy w latach 2008-2009. Polityka zapewniania niemal nieskończonej płynności i łagodzenia warunków finansowych za wszelką cenę doprowadziła do historycznie niskiego poziomu rentowności obligacji korporacyjnych i skarbowych na całym świecie.

Z perspektywy czasu okaże się, że w czasie pandemii gospodarka była nadmiernie pobudzona, a gwałtowne ożywienie po wprowadzeniu szczepionki na rynek szybko doprowadzi do przegrzania koniunktury. Inflacja wzrośnie, a bezrobocie spadnie tak szybko, że Fed pozwoli, aby rentowności długoterminowych obligacji poszły w górę, a wraz z nimi rentowności bardziej ryzykownych obligacji.

FED ostatecznie popełni błąd. Pozwoli na zbyt szybkie zaostrzenie warunków finansowych poprzez wyższe długoterminowe stopy procentowe, nie wprowadzając kontroli krzywej dochodowości – zbyt zdekoncentrowało ją bowiem nieoczekiwane widmo 4-5 proc. inflacji w skali roku i 6-8 proc. wzrostu płac w skali roku do III kwartału. Liczba upadłości przedsiębiorstw osiągnie najwyższy poziom od lat, a jako pierwsze zbankrutują najbardziej zadłużone spółki, które już wcześniej - przed pandemią, kiedy gospodarka była jeszcze w dobrym stanie - zmagały się z problemami.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

9. Słoneczny sukces srebra w związku z popytem na instalacje fotowoltaiczne

W 2021 r. srebro umocni się jako twarde aktywo, gdyż dolar amerykański straci na wartości. Sytuację pogorszy rosnąca inflacja, a politycy będą reagować powoli, chcąc zaoferować wsparcie swoim nadal odbudowującym się gospodarkom. Dzięki szczepionce na COVID-19 nadmierna płynność i nadmiernie luźna polityka przyciągnie licznych kupców na wszelkie twarde aktywa.

Szybki wzrost ceny srebra wynikać będzie z rosnącego popytu w zastosowaniach przemysłowych. W istocie w 2021 r. może nastąpić załamanie podaży srebra, co wpłynie na polityczne poparcie dla inwestycji w energię słoneczną, między innymi w ramach prezydencji Bidena, europejskiego Zielonego Nowego Ładu oraz chińskiego celu uzyskania neutralności węglowej do 2060 r.

Kolejnym wyzwaniem po stronie podaży jest fakt, że ponad połowa wydobywanego srebra jest produktem ubocznym wydobycia cynku, ołowiu i miedzi, co utrudnia spółkom wydobywczym zaspokojenie rosnącego, nadmiernego, proporcjonalnego popytu na srebro.

Saxo BankSaxo Bank Saxo Bank

10. Nowe technologie zapewnią turbodoładowanie rynkom granicznym i wschodzącym

W 2021 r. ekonomiści odkryją, że stopy wzrostu na wielu rynkach granicznych i wschodzących były w ostatnich latach zdecydowanie niedoszacowane. Dokładniejsza analiza wykaże, że to technologie mogą leżeć u podstaw przyspieszenia wzrostu produktywności w sektorze prywatnym, daleko wykraczającego poza to, co zaobserwowano na rynkach rozwiniętych w ostatnich dziesięcioleciach.

Pierwszą z technologii jest pojawienie się satelitarnych systemów dostarczania internetu, których celem jest zmniejszenie ceny dostępu i - co ważne - wzrost prędkości pobierania danych o cały rząd wielkości. Jako pierwszy wykorzystany zostanie Starlink SpaceX, a do końca 2021 r. będzie działać aż 1500 satelitów, z korzyścią dla edukacji i produktywności na rynkach wschodzących i granicznych.

Po drugie, trwa fintechowa rewolucja w rozwiązaniach do płatności i systemach bankowych, które już umożliwiły miliardom ludzi dostęp do gospodarki cyfrowej za pośrednictwem mobilnych urządzeń.

Wreszcie drony zrewolucjonizują systemy dostaw i zmniejszą koszty życia z dala od największych miast. W połączeniu z automatyzacją, znajdą również zastosowanie w rolnictwie - wiele słabo rozwiniętych obszarów wiejskich na całym świecie może bardzo zyskać na tego typu technologicznych rozwiązaniach zwiększających produktywność.

Z pełnym raportem Szokujące prognozy Saxo Banku na 2021 r., można zpoznać się w tym miejscu.

Więcej o: