Idea Bank. Bankowy Fundusz Gwarancyjny odebrał bank Czarneckiemu. Pekao nowym właścicielem

"Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku, wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez bank Pekao - poinformował w czwartkowym komunikacie BFG.

Jak informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, klienci Idea Banku nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych. Wszystkie depozyty i kredyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku Pekao. Nie zostanie również zawieszona obsługa klientów.

Idea Bank był zagrożony upadłością

BFG tłumaczy, że wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują go do takiego działania.

Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych

- informuje w komunikacie BFG. Zapewnia, że o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

BFG informuje, że przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku. Dokonała go spółka PwC Advisory i wynika z niego, że aktywa Idea Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone

- informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Do przejęciu Idea Banku w komunikacie ustosunkował się już bank Pekao. Napisał w nim m.in., że upadek Idea Banku byłby poważnym ciosem dla całego sektora bankowego w Polsce.

Przejęcie przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji zabezpieczy środki klientów, wspierając stabilność krajowego sektora bankowego. Alternatywny scenariusz upadłości Idea Bank S.A. bez zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji, mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19

- czytamy w komunikacie banku.

Placówka Idea Bank przy ulicy MarszałkowskiejIdea Bank z karą od UOKiK, musi wypłacić odszkodowania. Możliwe odwołanie

Idea Bank zostaje przejęty przez Pekao. Co to oznacza dla klientów?

Klienci Idea Banku od 3 stycznia formalnie staną się klientami banku Pekao. Jak zapewnia BFG, są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich oszczędności przez bankowość internetowąaplikację mobilną (za wyjątkiem przerwy technicznej od 20:00 dnia 31 grudnia 2020 r. zaplanowanej i ogłoszonej wcześniej przez Idea Bank).

Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów oraz oddziałów banku. Nie zmieniają się numery rachunków, hasła i loginy do bankowości internetowej.

Podstawowe informacje dla klientów Idea Banku są dostępne dla stronie BFG. 

Idea Bank - bank Leszka Czarneckiego

Twórcą Idea Banku był Leszek Czarnecki. W ostatnim czasie był przewodniczącym rady nadzorczej banku (mimo że we wrześniu Komisja Nadzoru Finansowego) zgłosiła wniosek o odwołanie go z tej funkcji). Idea Bank był kontrolowany przez Czarneckiego - miliarder miał w nim większość akcji bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Getin Holding i Getin Noble Bank.  

Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji. Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero

- mówi "Wyborczej" Czarnecki po decyzji BFG.

Sprawa Leszka Czarneckiego. Giertych o Sprawa Leszka Czarneckiego. Giertych o "największej ofercie korupcyjnej"

Zobacz wideo Kryzys uderzy w banki? „Na koniec to my za to zapłacimy”
Więcej o: