Fajerwerki. Czy można strzelać w sylwestra?

Czy w ostatni dzień roku można używać fajerwerków i petard? Policja wyjaśnia, kiedy korzystanie z materiałów pirotechnicznych nie grozi mandatem.

Zarówno w sylwestra jak i w Nowy Rok dozwolone jest korzystanie z fajerwerków i petard. "Przypominamy także, że lokalne przepisy gminne często zabraniają odpalania środków pirotechnicznych w przestrzeni publicznej i tylko 31 grudnia i 1 stycznia można legalnie odpalać petardy. Używanie fajerwerków w dni do tego niewyznaczone może skończyć się mandatem nawet do 500 zł" - przestrzega policja.

Zobacz wideo Mandat za spacer w sylwestra? Niejasne wypowiedzi przedstawicieli rządu

O czym trzeba pamiętać przy korzystaniu z fajerwerków?

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
 • nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
 • sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów  opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);
 • do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;
 • najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
 • nie manipulujmy przy fajerwerkach;
 • oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • odpalając petardy, należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
 • materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze, ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
 • po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
 • pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
 • huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy - zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
 • używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
 • pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grożą karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Sprzedaż nieletnim zakazana

Policja przypomina, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujcie policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom - uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Więcej o: