PIT. Ulga na internet 2021. Kto może skorzystać? Jak odliczyć ją w zeznaniu podatkowym?

Z fiskusem rozliczamy się do 30 kwietnia. Osoby te mogą skorzystać z licznych ulg, a jedną z nich jest ulga na internet. Rozwiewamy wątpliwości co do tego, kto może z niej skorzystać i w jaki sposób.

Z ulgi na internet mogą skorzystać wszyscy podatnicy rozliczający się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Oznacza to, że grono osób, które mogą z niej skorzystać, jest potencjalnie bardzo duże, zwłaszcza że w odróżnieniu od innych ulg nie trzeba spełniać warunków takich jak posiadanie dzieci (ulga na dziecko) czy określonego wieku (zerowy PIT dla młodych).

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi na internet można skorzystać jednak tylko dwukrotnie, i to w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Jeden podatnik z tytułu użytkowania internetu może odliczyć od dochodu 760 zł, ale w przypadku małżeństwa kwota ta będzie dwukrotnie wyższy, czyli 1520 zł. Przypominamy, że możliwe jest tylko odliczenie faktycznych kosztów użytkowania internetu. Aby to zweryfikować, należy podać następujące dane:

 • odbiorcy usługi (kupującego),
 • sprzedawcy usługi (dane identyfikujące),
 • rodzaj usługi,
 • kwotę do zapłaty.

Osoba chcąca otrzymać ulgę na internet nie musi dostarczać rachunków, a jedynie potwierdzenia przelewów.

Jakie ulgi podatkowe obowiązują w 2021 roku?

W 2021 roku nie pojawia się żadna nowa ulga. Przed rokiem pojawiły się jednak trzy dodatkowe możliwości odliczenia kosztów z rozliczenia podatkowego. 

Pierwszy to "zerowy PIT dla młodych", czyli zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia. Skorzystać mogą z niego osoby, których roczny dochód nie przekroczył 85 528 zł i pracowały na umowie o pracę lub umowie zlecenie

Kolejna jest ulga termomodernizacyjna skierowana do osób, które robiły remont mający wpłynąć na obniżenie wykorzystania energii. W ten sposób można odpisać nawet 53 tys. zł. 

W zeszłym roku pojawiła się też możliwość odpisania darowizny na cele edukacji zawodowej. Maksymalny poziom odliczenia z tego tytułu nie może przekraczać 6 proc. osiągniętego dochodu. 

Inne ulgi obowiązują już od dłuższego czasu i większość osób zdążyła się z nimi już zapoznać. Niektóre z nich dotyczą nie tylko małej grupy osób.

Ulgi podatkowe:

 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulgi rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.
Więcej o: