PIT 2021. Jak przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego?

Rozpoczyna się okres rozliczenia podatkowego. Deklarację będzie można składać już od przyszłego tygodnia. Sprawdź, jak przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

Od 15 lutego będzie można składać deklaracje podatkowe w Urzędach Skarbowych. Od 2014 roku 1 proc. naszego podatku można przekazać na wybraną organizację pożytku publicznego. 

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Komu można przekazać 1 proc. podatku?

1 proc. podatku należnego za złożenie rocznego zeznania PIT można przekazać na OPP z listy uprawnionych do tego organizacji. Wykaz OPP można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod TYM adresem. Można także skorzystać z wyszukiwarki OPP przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Jak przekazać 1 proc. podatku na OPP?

1 proc. podatku przekazuje na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego. Wnioskiem jest wskazanie w zeznaniu podatkowym OPP, do którego ma powędrować wybrana kwota. W deklaracji należy podać numer wpisu OPP do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz podać kwotą, jaką chcemy przekazać, jednak nie większą niż 1 proc. należnego podatku. 

Rozliczenie podatkówPIT 2021. Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i portalu Twój e-PIT?

Aby pieniądze trafiły do OPP należy opłacić podatek, który stanowi podstawię obliczenia kwoty, która ma zostać przekazana do na rzecz OPP. Trzeba dokonać tego w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji podatkowej.

Do kiedy można odliczyć 1 proc. podatku?

Termin składania deklaracji podatkowych mija 30 kwietnia 2021 roku. Po tym terminie formularze PIT-36 i PIT-37 zostaną automatycznie zatwierdzone przez Urząd Skarbowy, który od dwóch lat przygotowuje gotowe zeznania podatkowe. Urząd uwzględnia jednak tylko przychody, toteż odliczenia 1 proc. podatku trzeba dokonać samodzielnie do końca kwietnia. 

Zdjęcie ilustracyjnePIT 2021. Jakie są nowe ulgi podatkowe? Można odliczyć wydatki covidowe

Środki zebrane przez skarbówkę na OPP przekazywane są w teminie od maja do lipca roku następującym po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. 

Więcej o: