PIT 2021. Jakie są nowe ulgi podatkowe? Można odliczyć wydatki i nie tylko związane z koronawirusem

W tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków - wszystkie te ulgi podatkowe związane są z epidemią koronawirusa. Sprawdź, co można odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Od 15 lutego rozpoczyna się okres rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36 i PIT-37 od tego dnia na portalu Twój e-PIT znajdą wypełnione już deklaracje podatkowe. Nie trzeba ich nawet zatwierdzać, fiskus zrobi to sam po 30 kwietnia 2021 roku. 

Warto jednak zrobić to samodzielnie wcześniej. Dzięki temu szybciej otrzymamy zwrot podatku - w przypadku złożenia zeznania podatkowego przez internet urząd ma 45 dni na zrobienie przelewu. Okres ten wydłuża się do trzech miesięcy, jeśli złożyliśmy deklarację w formie papierowej. Ponadto skarbówka przygotowuje jedynie dokumenty dotyczące przychodu. Ulgi podatkowe należy rozliczyć samemu. Można skorzystać z:

 • ulgi na internet,
 • ulgi na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotnej, emerytalnej (IKZE),
 • ulgi dla krwiodawców,
 • ulgi na darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulgi termomodernizacyjna,
 • odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej.

W tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków. Wszystkie związane są z epidemią koronawirusa.

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19

Od podstawy opodatkowania za 2020 r. można w tym roku odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowizna rzeczowa lub gotówka musi być przekazanej nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku oraz nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie ogłoszone odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na:

 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
 • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego. 

To, jak dużą kwotę możemy odliczyć, zależne jest od tego, kiedy przekazaliśmy darowiznę:

 • od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Osocze ozdrowieńców - ulga podatkowa dla dawców

Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy zdecydowali się na bycie dawcą, mogą odliczyć 130 zł za litr pobranej krwi. Litr samego osocza z wytworzonymi przeciwciałami w wyniki zabiegu uodpornienia uprawnia do odpisania 200 zł. Najwięcej można otrzymać za litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - aż 350 zł. Za każdy mililitr krwi pobranej do uodpornienia otrzymamy 1 zł. 

Odliczenie jest możliwe dla honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Otrzymanie płatności ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

W związku z pandemią pojawiła się też możliwość odliczenia straty wstecznej dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Należy wykazać, że przedsiębiorstwo w wyniku koronawirusa:

 • poniosło w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskało w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Dotyczy to strat do 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenia można dokonać poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 rok.

Preferencyjna stawka podatku 5 proc. dla B+R

Z obniżonej do 5 proc. stawki podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dochody uzyskują z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w ramach prowadzone działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Warunkiem jest jednak wykorzystanie IP na cele walki przeciwko COVID-19. Przedsiębiorcy, którzy to robią mogą odliczyć także koszty kwalifikowane za 2020 rok związane z działalnością B+R.

Więcej o: